DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Yoloğlu, Saim (Solunum Hastalıkları, 2002)
  Öz:Hiperkapni, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nın akut atağında sık görülür ve bazı olgularda reversibldir. Bu çalışma KOAH akut atağı ve hiperkapni ile başvurmuş, PaCO2'si 60 mmHg üzerinde olan KOAH'lı hastaların ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Yıldız, Ramazan; Harputluoğlu, Hakan; Aydoğdu, İsmet; Gürakan, Figen (Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, 2002)
  Öz:Gaucher hastalığı, en sık görülen lipid depo hastalığıdır. Hastalık, otozomal resesif geçer ve lizozomal bir enzim olan ß-glikoserebrosidazi kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucunda ortaya çıkar. Glikoserebrosidaz ...
 • Tandoğan, İzzet; Temizhan, Ahmet; Yetkin, Ertan; Güray, Yeşim; İleri, Mehmet; Duru, Erdal; Şaşmaz, Ali; Çehreli, Şengül; Köse, Kenan (Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2002)
  Öz:Çeşitli sistemler tarafından oluşturulan elektromanyetik alanın kalp pili fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı mobil telefonların kalp pili fonksiyonları üzerindeki etkilerini ...
 • Kuzucu, Akın; Soysal, Ömer; Cihan, Berat; Aydın, Engin (Turkish Respiratory Journal, 2002)
  Abstract:Localized fibrous tumors of the pleura are uncommon and their definitive diagnoses are rarely made preoperatively. These tumors can attain massive sizes before becoming symptomatic. Surgical removal is the treatment ...
 • Öztürk, Feral; Vardı, Nigar; Cengiz, Nureddin; Eşrefoğlu, Mukaddes; Otlu, Ali (Turkish Journal of Medical Sciences, 2002)
  Abstract:The aim of this study was to determine the histological changes of the thoracic aorta in rats fed on alcohol for a period of 24 weeks. Twenty male Wistar rats were divided into two groups. The ethanol group (n=10) ...

View more