DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Köksal, Nurhan; Gökırmak, Münire; Hasanoğlu, H. Canan; Yıldırım, Zeki; Gültek, Ahmet (2000)
  Öz:Amaç: Kayısı kükürtleme işlemi sırasında ortaya çıkan sülfür dioksit (SO2)'i inhale eden işçilerde, SO2'nin solunum sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yöntem: Çalışmaya 15 ayrı kayısı bahçesinde çalışan 69 ...
 • Paç, Feyza Ayşenur; Gülcan, Hande; Yakıncı, Cengiz; Karabiber, Hamza; Balbay, Derya (2000)
  Abstract:Bu çalışma, çocukluk çağındaki hipertansiyonun prevalans ve etyolojisini belirlemek ve normal veri olarak kabul edilen Amerika'daki "Second Task Force" değerlerinin Türk populasyonuna uygunluğunu ortaya koymaktadır. ...
 • Uğuralp, Sema; Mutuş, Murat; Turhan, Oğuz; Demircan, Mehmet (2000)
  Öz:Yenidoğan döneminde proksimal intestinal atrezi nedeniyle opere edilmiş ve laparotomisinde annuler pankreas, duedonal atrezi ve malrotasyon tanıları alan Down sendromlu bir olgu 13 aylıkken brid ileus nedeniyle tekrar ...
 • Ersoy, Yüksel; Meral, Ülkü; Kabasakal, Sevim A.; Baysal, Özlem; Altay, Zühal E.; Kıtlık, Filiz (2000)
  Öz:Bu çalışma, ACR kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı konulmuş olan 30 hasta üzerinde diadinamik ve interferansiyel akım modalitelerinin etkinliklerini araştırmak üzere planlandı. Bu amaçla, olgular 15'er kişiden ...
 • Dönmez, Mehtap (İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu tezde uzun dönemli değişen yıldızlar ve özellikleri incelenmiştir. Uzun dönemli yarı düzenli değişen yıldızlara örnekler verilmiştir. Bu örnekler arasında ROTSE teleskobuyla verileri elde edilmiş bazı yıldızlar seçilerek ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds