DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Uğuralp, Sema; Harma, Birsen; Karaman, Abdurrahman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Öz:Toraksa batmış iğne çocuklarda rapor edilmemiştir. Nadir rastlanmasından ve tesadüfen tanı konmasından dolayı toraksa batmış iğne tesbit ettiğimiz iki olguyu sunduk. Toraksta keskin yabancı cisim görüldüğünde yabancı ...
 • Öncül, Mehmet; Celiloğlu, Can; Selimoğlu, Mukadder Ayşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Öz:Hepatit A çocuklarda hafif semptomlarla veya asemptomatik seyreder. Buna karşın %15 vakada atipik bir seyir gösterebilir. Plevral efüzyon Hepatit A’nın nadir bir komplikasyonudur. Hepatit A enfeksiyonu ile plevral efüzyon ...
 • Kuzucu, Çiğdem; Dalgalar, Mehmet; Durmaz, Rıza; Dikerel, Şahin (Mikrobiyoloji Bülteni, 2002)
  Öz:Bu çalışmada, laboratuvarımızda rutin olarak uygulanan disk difüzyon yöntemiyle metisiline dirençli olarak saptanan 112 Staphylococcus aureus ve 93 koagülaz negatif stafilokok (KNS) suşunda metisilin direnci, mikrodilüsyon ...
 • Batçıoğlu, Kadir; Hazneci, Ersoy; Öztürk, Çetin; Karabulut, Aysun Bay; Karadağ, Neşe (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg.(YA. Balkan Medical Journal, 2010)
  Öz:Amaç: Oksidatif stresin vitiligo patogenezinde önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmada, vitiligolu hastalarda deri ve plasma antioksidan kapasite değişikliği ile vitiligo patogenezi arasındaki olası ...
 • Sertkaya, Ayşe Çakım; Akkaya, Vakur; Özbey, Neşe; Orhan, Yusuf (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 2004)
  Öz:Çeşitli vücut ağırlıklı kadınlarda boyun çevresi (neck circumference, NC) ölçümü ile beden kitle indeksi (body mass index, BMI) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. BMI düzeyi 14-58 kg/m2 arasında ...

View more