DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Doğan, Derya Gümüş (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, MALATYA, 2013)
 • Berber, Nurcan Kırıcı; Kılıç, Talat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Turkey, 2017)
  Öz:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH ) ve astım en sık görülen kronik akciğer hastalıklarıdır. Dünya genelinde ortalama oniki kişiden birinde astım veya KOAH görülmektedir. KOAH ve astım havayolu obstrüksiyonu, ...
 • Ermiş, Necip (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Malatya, Türkiye, 2016)
 • Oğuzalp, S. Şeyma; Aslan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  GİRİŞ:  Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan hafif enfeksiyon tablolarından, Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut ...
 • Tulun, Pelin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  İnsanları en sık etkileyen solunum virüsleri:  İnfluenza  Respiratuar sinsityal virüs (RSV)  İnsan metapneumovirus  Koronavirüstür.

View more