DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Yakıncı, Cengiz; Türkdemir, Haluk; Balat, Ayşe; Durmaz, Yaşar; Taneli, Nevbahar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1999)
  Öz:Flor çocukların diş sağlığı ve kemik gelişimi için önemli bir eser elementtir. Eksikliğinde diş çürüklerinde artma görülmektedir. Malatya sularında flor düzeyini belirlemek ve sonuçlara göre koruyucu sağlık politikası ...
 • Şahin, Bayram (Turkish Journal of Mathematics, 2007)
  Abstract:In this paper, we investigate lightlike hypersurfaces which are semi-symmetric, Ricci semi-symmetric, parallel or semi-parallel in a semi-Euclidean space. We obtain that every screen conformal lightlike hypersurface ...
 • Esi, A. (Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 2003)
  Abstract:In this paper, we introduce some new generalized sequence spaces using Orlicz function. We also examine some properties of these sequence space.
 • Türkdemir, Haluk (Ekoloji Çevre Dergisi, 1996)
  Öz:Doğal su kaynaklarında; özellikle organik kirliliğin ve biyolojik canlılığın temel ölçüsü olduğu için çözünmüş O2 ölçümü, sulu ortamlarda en sık incelenen ve değerlendirilen çevresel parametrelerden birisi olmuştur (1). ...
 • Soylu, Hanifi; Çığlı, Ahmet; Pelik, Fatma; Bay, Aysun; Kutlu, N. Onur; Özge, Ünsal; Akıncı, Ayşehan (Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, 2001)
  Öz:Amaç: Bu prospektif çalışmada, yenidoğan sepsislerinin tanısında laboratuvar testlerinin etkinliğini araştırmak ve ideal bir kombinasyon meydana getirmek amaçlandı. Yöntem; Yenidoğan sepsis bulguları gösteren 7, şüpheli ...

View more