DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Tanyıldızı, Nural İmik; Ateş, Taha Yasin (Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018)
  Öz:Siyasal iletişimde kamuoyu oluşturmak için yapılan çalışmalar sadece seçim dönemlerinde değil, ülkede önemli olayların yaşandığı zamanlarda da kullanılmaktadır. Bu çalışmada 15 Temmuz darbe girişimine karşı düzenlenen ...
 • Şener, Sefer; Yılancı, Veli; Canpolat, Esra (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015)
  Öz:Bu çalışmada Türkiye de satın alma gücü paritesinin ve çeşitli varyasyonlarının geçerliliği Ocak 1980 Aralık 2012 dönemi için, reel döviz kurunu çeşitli veri yaratma süreçleriyle modelleyerek sınanmıştır. Yapılan ...
 • Göksu, Ali; Genç, Bilal (Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2013)
  Abstract:Bu iki yıllık boylamsal çalışmanın amacı, standart dil testleri ile lise öğrencilerinin okuma becerilerinde Avrupa Dil Portfolyosu nun (ADP) etkilerini araştırmaktır. Katılımcılar, Avrupa Ortak Başvuru Metni ndeki ...
 • Özcan, Burcu; Zeren, Fatma (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013)
  Öz:Sosyal sermaye bir toplumdaki güven, karşılıklılık normu ve sosyal ağlar şeklinde soyut öğelere dikkat çekmektedir. Şu an birçok disiplinden çoğu düşünür tarafından ele alınmakta ve incelenmektedir. İktisatçılar, 1990 ...
 • Zorbaz, Kemal Zeki; Çeçen, Mehmet Akif (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2009)
  Öz:Proje Tabanlı Öğretim, öğrencilerin etkinliğini esas alan, öğrencilerin tasarımına dayanan ve öğretimi projeler yoluyla gerçekleştirmeyi hedefleyen bir öğretim stratejisidir. XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Proje ...

View more