DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'teki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Ulucan, Hakkı (Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012)
  Abstract:Bu araştırmanın amacı, farklı üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören beden eğitimi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersini nasıl algıladığını belirlemek ve algıların ...
 • Yücel, Ali Serdar; Karakaya, Yunus Emre; Çoban, Bilal; Gündoğdu, Cemal; Karataş, Özgür (Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012)
  Abstract:Bu araştırmada, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi hizmeti veren kurumlarda görev yapan akademik personelin elektronik ticaret hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de ...
 • Cumurcu, Elbozan Birgül; Kaya, Burhanettin (Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004)
  Öz:Günümüzde internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile birlikte aşırı kullanımı da önemli bir sorun haline gelmiştir. Halen internet bağımlılığının gerçek bir hastalık olup olmadığı tartışılmakta ise de, ...
 • Karataş, Özgür; Yücel, Ali Serdar; Karademir, Tamer; Karakaya, Yunus Emre (Spor Bilimleri Dergisi, 2011)
  Öz:Sporu oluşturan bileşenlerden biri de spor tesisleridir. Topluma en iyi şekilde spor hizmeti verilmesinde spor tesislerinin niteliği önemli bir kriterdir. Sporun yaygınlaştırılmasında spor tesislerinin sayı ve çeşitliliğinin, ...
 • Savcı, Mustafa; Demir, Yasin; Kutlu, Mustafa; Aysan, Ferda (Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018)
  Abstract:The aim of the study is to evaluate the primary theoretical orientation of mental health workers (psychiatrist, psychologist, psychological counselor and social worker) in Turkey. The study was conducted on 1073 ...

Daha Fazla