DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Hasanoğlu, Adnan; Şehitoğlu, Mehmet; Gökırmak, Münire; But, Abdülkadir; Ertaş, Ertuğrul (Çağdaş Cerrahi Derg., 2000)
  Öz:Postoperatif morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biri operasyonlardan sonra gelişen pulmoner komplikasyonlardır. Akciğer, kardiyovasküler sistem ve diğer sistem hastalıklarının varlığı, sigara içimi, ileri ...
 • Özturan, Orhan; Aktaş, Davut; Miman, Murat Cem; Öncel, Semih (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada burun solunumuna fırsat veren Doyle nazal splint (DNS) ve klasik anterior nazal tamponun orta kulak basıncına etkileri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Burun tıkanıklığı şikayeti ile gelen, ...
 • Özturan, Orhan; Aktaş, Davut; Çokkeser, Yaşar; Öncel, Semih (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2000)
  Öz:Submandibular bölgeye lokalize kavernöz hemanjiomlar son derece nadir görülür. Reküren sialadenit-sialolitiazisin tipik klinik ve radyolojik (düz radyogram ve ultrasonogram) bulguları ile başvuran dokuz yaşındaki bir ...
 • Özcan, Yarkın; Özışık, H. Işın; Ünal, Süheyla; Özcan, M. Erkan (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000)
  Öz:Amaç: Şizofreni hastalarında yaygın bilişsel bozukluklar olduğu bilinmektedir. Şizofrenideki bilişsel eksikliklerin premorbid dönemde başladığı ve hastalığın seyri boyunca devam ettiği gösterilmiştir. Bilişsel işlevler ...
 • Gökdeniz, Remzi; Arıgüloğlu, Erdal; Bazoğlu, Nursel; Balat, Özcan (Turkish Journal of Medical Sciences, 2000)
  Abstract:Most current hypotheses regarding the pathophysiologic mechanisms of pregnancy-induced hypertention point to early placental abnormalities. Therefore, we attempted to determine whether serum human chorionic ...

View more