DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Gülhaş, Nurçin; Şanlı, Mukadder; Özgül, Ülkü; Begeç, Zekine; Durmuş, Mahmut (2012)
  Öz:Amaç: Sezaryen operasyonlarında hem anne hem de fetusun güvenliğini sağlamak gerektiğinden anestezik yönetim çok önemlidir. Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında ...
 • Fırat, Cemal; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan; Geyik, Yılmaz; Elmas, Ömer (2012)
  Öz:Amaç: Zon 2 bölgesinde görülen ampütasyonlar çocuklarda oldukça sık görülmekte olup, bu bölgede yapılacak replantasyonlar sonuçları itibariyle daha zordur. Bu çalışmamızda 2010-2012 yılları arasında zon 2’de olan ...
 • Demircioğlu, Sinan; Aydoğdu, İsmet; Erkurt, Mehmet Ali; Gürses, İclal; Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Ozhan, Onur (2012)
  Abstract:Burada periferik T hücreli lenfomalı bir erkek hasta sunduk. Hasta remisyona girdikten iki ay sonra nüks etti. Kurtarma tedavisi sırasında vefat etti. Periferik T hücreli lenfomalar kötü prognoza sahiptir ve agresif ...
 • Atlı, Ferda (2012)
  Öz:Edebiyat ve psikoloji insan ve insanın hallerini inceleme alanı olarak kabul etmeleri dolayısıyla birbirlerinden beslenmesi gereken bilim dallarıdır. Edebiyatın psikolojiye katkılarının yanında psikolojinin edebiyata ...
 • Göğcegöz Gül, Işıl; Kartalcı, Şükrü; Karlıdağ, Rifat; Cumurcu Elbozan, Birgül (2012)
  Öz:Tiroid fonksiyon bozuklukları ile psikiyatrik semptomlar arasındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen hipertiroidide psikoz nadir görülür. Graves hastalığına bağlı şiddetli hipertiroidizmde psikoza kadar uzanan davranışsal ...

View more