DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'teki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Atlı, Ferda (2012)
  Öz:Edebiyat ve psikoloji insan ve insanın hallerini inceleme alanı olarak kabul etmeleri dolayısıyla birbirlerinden beslenmesi gereken bilim dallarıdır. Edebiyatın psikolojiye katkılarının yanında psikolojinin edebiyata ...
 • Göğcegöz Gül, Işıl; Kartalcı, Şükrü; Karlıdağ, Rifat; Cumurcu Elbozan, Birgül (2012)
  Öz:Tiroid fonksiyon bozuklukları ile psikiyatrik semptomlar arasındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen hipertiroidide psikoz nadir görülür. Graves hastalığına bağlı şiddetli hipertiroidizmde psikoza kadar uzanan davranışsal ...
 • Fırat, Penpe Gül; Doğanay, Selim; Dorak, Ferhat; Demirel, Soner; Camurcu, Tongabay (2012)
  Öz:Amaç: Pupil dilatasyonu için kullanılan iki ilacın; tropikamid ve fenilefrin, oküler kan akımı üzerine olan etkilerini araştırmak Gereç ve Yöntem: Oküler yönden sağlıklı, herhangi bir göz içi cerrahi geçirmemiş 60 olgunun ...
 • Demirel, Ersan Ersin; Çavdar, Müfide; Demirel, Soner; Düz, Cem; Kütükde, Derya (2012)
  Öz:Orbital psödotümör etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen, nonspesifik inflamatuar bir olaydır. Tüm orbita içi yapılar lokal ya da diffüz olarak tutulabilir. Kliniğinde ani başlangıçlı göz ağrısı en önemli ...
 • Kartalcı, Şükrü; Erbay Gönenir, Lale; Özel Özcan, Özlem; Yüksel, Tuğba; Ünal, Süheyla (2012)
  Öz:Kekemelik konuşmanın normal akıcılık ve zamanlamasındaki bir bozulma olarak tanımlanır. Gelişimsel ve edinim- sel olmak üzere iki tip kekemelik vardır. Etiyolojisi tam olarak bilinmese de, cinsiyet farkının kekemelik ...

Daha Fazla