DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Fırat, Penpe Gül; Doğanay, Selim; Dorak, Ferhat; Demirel, Soner; Camurcu, Tongabay (2012)
  Öz:Amaç: Pupil dilatasyonu için kullanılan iki ilacın; tropikamid ve fenilefrin, oküler kan akımı üzerine olan etkilerini araştırmak Gereç ve Yöntem: Oküler yönden sağlıklı, herhangi bir göz içi cerrahi geçirmemiş 60 olgunun ...
 • Demirel, Ersan Ersin; Çavdar, Müfide; Demirel, Soner; Düz, Cem; Kütükde, Derya (2012)
  Öz:Orbital psödotümör etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen, nonspesifik inflamatuar bir olaydır. Tüm orbita içi yapılar lokal ya da diffüz olarak tutulabilir. Kliniğinde ani başlangıçlı göz ağrısı en önemli ...
 • Kartalcı, Şükrü; Erbay Gönenir, Lale; Özel Özcan, Özlem; Yüksel, Tuğba; Ünal, Süheyla (2012)
  Öz:Kekemelik konuşmanın normal akıcılık ve zamanlamasındaki bir bozulma olarak tanımlanır. Gelişimsel ve edinim- sel olmak üzere iki tip kekemelik vardır. Etiyolojisi tam olarak bilinmese de, cinsiyet farkının kekemelik ...
 • Fırat, Cemal; Gürlek, Ali; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan (2012)
  Öz:Serebriform intradermal nevus skalpte görülen konjenital tümoral bir anomalidir. Malign melanoma gelişme insidansı %10’a kadar ulaşabilmektedir. Bu lezyon için cerrahi eksizyon tek tedavi seçeneğidir. Bu vakada, 45 ...
 • İnce, Volkan; Usta, Sertaç; Ünal, Bülent; Yılmaz, Mehmet Tuğrul (2012)
  Öz:İntestinal obstrüksiyonun nadir sebeplerinden birisi de safra taşlarıdır. Tekrarlayan kolesistit atakları sonucu oluştuğu düşünülen bilio-enterik ya da koledoko-enterik fistüllerden gastrointestinal sisteme geçip sıkışan ...

View more