DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Kilinc, Hidir; Elmas, Omer; Bilen, Bilge Turk (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
  Radiological and Histopathological Evaluation in Reduction Mammoplasty Öz:Amaç: Mammografi ve Ultrasonografi (USG), redüksiyon mammoplasti öncesinde asemptomatik lezyonların tespit edilmesinde yardımcı tanı yöntemleridir. ...
 • Kaymak, Oktay; Şimşek,Yavuz; Çelen, Şevki; Kahyaoğlu, Serkan; Timur, Hakan; Danışman, Nuri (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
 • Bayındır, Tuba; Toplu, Yüksel; Kızılay, Ahmet (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
  Öz:Tıkayıcı hipertrofi ile birlikte adenoid ve/veya adenotonsiller inflamasyon çocukluk çağında sık karşılaşılan bir hastalıktır. Özellikle Waldeyer halkasının bir parçası olan adenoid dokunun anatomik pozisyonu nedeniyle, ...
 • Tetik, Burcu Kayhan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016)
  Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler Öz:Anne sütü, tarih boyunca bebekler için önemli besin maddesi olma özelliğini korumuştur. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100' ünü, 6-12 ayda bebeğin ihtiyacının ...
 • Karataş, Erkan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2011)

View more