DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Gökdemir, Levent; Karaman, Elif (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008)
  Öz:1995 yılında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması; kimilerince önemli bir kazanım gibi gösterilirken, kimilerince Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerindeki inisiyatifinin AB'ye ...
 • Atagenç, İhsan Ömer; Toprak, Nuri Gökhan (Gazi Akademik Bakış, 2019)
  Öz:II. Dünya Savaşı sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişim sürecinde 12 Temmuz 1947 yılında imzalanan antlaşma önemli bir yere sahiptir. Dönemin ABD Devlet Başkanı Truman’ın ismi ile anılan “Truman Doktrini”, Türkiye ...
 • Öcal, Bahar Apaydın (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Kadının soyadı meselesi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında gerekse Türk mahkemelerinin içtihatlarında ele alınan en tartışmalı konulardan birisidir. Medeni Kanunumuzun kadının soyadına ilişkin 187. ...
 • Kuluşaklı, Emine; Kuluşaklı, Suat (Turkish Studies (Elektronik), 2017)
  Öz:Mitoloji edebiyatın önemli ve zengin kaynaklarından biridir. Eski çağlardan beri mitolojik unsurlar şiir ve romanda olduğu kadar müzik, resim, heykeltıraşlık gibi güzel sanatlarda ayrıca mimaride de kullanılagelmiştir. ...
 • Yurtoğlu, Nadir (History Studies, 2018)
  Öz: (ORCID: 0000-0001-7478-3149) Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu Öz: Cumhuriyetin ilk yıllarından 1960 yılına kadar olan dönemde Türkiye’de çay yetiştiriciliği ve çay politikaları ile bu politikaların ekonomiye olan ...

View more