DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Ersoy, Yüksel; Meral, Ülkü; Kabasakal, Sevim A.; Baysal, Özlem; Altay, Zühal E.; Kıtlık, Filiz (2000)
  Öz:Bu çalışma, ACR kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı konulmuş olan 30 hasta üzerinde diadinamik ve interferansiyel akım modalitelerinin etkinliklerini araştırmak üzere planlandı. Bu amaçla, olgular 15'er kişiden ...
 • Dönmez, Mehtap (İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu tezde uzun dönemli değişen yıldızlar ve özellikleri incelenmiştir. Uzun dönemli yarı düzenli değişen yıldızlara örnekler verilmiştir. Bu örnekler arasında ROTSE teleskobuyla verileri elde edilmiş bazı yıldızlar seçilerek ...
 • Güçlü, Burak (İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, çeşitli inkübasyon koşulları altında iki farklı tekstil boyası olan Foron Kahverengi ve Foron Siyahın termofilik Anoxybacillus flavithermus ve mezofilik Bacillus megaterium A1 ile renginin giderimi araştırılmıştır. ...
 • Alışık, Funda (İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Fenilalanin, vücut için gerekli olan proteinlerin yapısında bulunur ve esansiyel bir aminoasittir [1]. Fenilalanin esansiyel olmayan tirozin aminoasidinin ve türevlerinin metabolik öncülüdür [2]. Karaciğerde sentezlenen ...
 • Karagöz, Ahmet (İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, diğer bölümlerin daha iyi anlaşılması adına yeni küme yaklaşımları olarak ele alınan bulanık küme, yaklaşımlı küme, esnek küme, ...

View more