DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'teki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Hancıoğlu, Selçuk (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  KAPALI VE AÇIK KİNETİK ZİNCİR KUVVET EGZERSİZLERİNİN HORMONAL CEVAP VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ Amaç: Araştırma, Kapalı ve Açık Kinetik Zincir Egzersizlerinin hormonal cevap ve kas hasarı üzerine etkilerini araştırmayı ...
 • Taşan, Nazan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Amaç: Bu araştırmanın amacı, kanser hastalarında maneviyat ile umutsuzluk arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Materyal ve Metot: İlişkisel tanımlayıcı özellik gösteren bu araştırma, Aralık 2018- Haziran 2020 tarihleri ...
 • Öztürk, Nilgün; Kutlu, Mustafa; Atlı, Abdullah (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011)
  Öz:Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin anne-babalarını demokratik, otoriter ve koruyucu olarak algılamaları ile karar verirken benimsedikleri stratejileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu ...
 • Özer, Niyazi; Kış, Ali (EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ: TEORİ VE UYGULAMA, 2015)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin zaman yönetimi becerileri ile yaşadıkları iş aile çatışması arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ...
 • Canlı, Suzan; Demirtaş, Hasan; Özer, Niyazi (İlköğretim Online (elektronik), 2015)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin değişime yönelik eğilimlerini belirlemektir. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adıyaman il ...

Daha Fazla

DSpace'de Ara

Göz at

Hesabım

Keşif

RSS Beslemeleri