DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Topbaş, Hasan; Doğan, Ayhan (2016)
  Öz:İletişimsel akılla rasyonelleşen kamusal alanın gelişimine hizmet eden kitle iletişim araçlarındaki yapısal dönüşüm, internetin ve sosyal medyanın yapısal özellikleri ve siyasal alanda yoğun kullanımıyla kamusal alan ...
 • Erdoğan, Mehmet Ali; Uçar, Muharrem; Özgül, Ülkü; Demiröz Aslan, Duygu; Durmuş, Mahmut (2016)
  Abstract:Polinöropati, yaygın aksonal dejenerasyon veya multifokal segmental demiyelinizasyonla seyreden ve genellikle periferik sinirleri tutan nöropatidir. Kas kuvvetsizliği, atrofi, fasikülasyon, solunum kaslarının ...
 • Gülhaş, Nurçin; Şanlı, Mukadder; Aslan, Abdul Vahap; Özgül, Ülkü; Bicakcioğlu, Murat; Durmuş, Mahmut (2016)
  Abstract:We aimed to investigate the efficacy of a single dose bolus of dexamethasone on tramadol induced nausea and vomiting in our study. After approval was taken from ethics committee and patients, a total of 60 ASA ...
 • Gökbunar, Ramazan; Çandır, Muzaffer; Arslan, Ahmet; Mastar Özcan, Pelin (2016)
  Öz:Türkiye, II. Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik bunalımını yaşar. Bu dönemde, savunma harcamaları artar, tarımsal üretimde büyük ölçüde düşüşler ortaya çıkar. Önce Ankara'da sonra İstanbul'da ...
 • Özkan, Ahmet Selim; Durak, Mehmet Akif; Altunkaya, Neslihan; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (2016)
  Öz:Off-pump koroner arter baypas (OPKAB) fizyolojik dolaşım ve solunum fonksiyonlarını koruması nedeniyle kardiyopulmoner baypasa (KPB) göre alternatif bir yöntemdir. İnme baypas cerrahisinin majör komplikasyonlarındandır ...

View more