Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Serbest, Servet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi îç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diabet polikliniğinde 1997-1998 yıllan arasında yapılan bu çalışmada, tip 2 diabetli hasta gruplanyla sağlıklı kontrol grubu arasındaki Lp(a) ve lipid düzeyleri ...
 • Ermis, N; Acikgoz, N; Yasar, E; Tasolar, H; Atas, H; Pekdemir, H; Yagmur, J; Cansel, M; Ozdemir, R (2010)
 • Binbaşıoğlu, Beyhan (1998)
  XI ÖZET Bu çalışmanın asıl amacı karben ligandında NMe2 veya OMe içeren geçiş metali karben komplekslerini hazırlamak ve bunların katalitik özelliklerini incelemektir. Tez üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde geçiş ...
 • Bozbey, I; Sari, S; Salva, E; Kart, D; Karakurt, A (2020)
  Background: Azole antifungals are among the first-line drugs clinically used for the treatment of systemic candidiasis, a deadly type of fungal infection that threatens mostly immune-compromised and hospitalized patients. ...
 • Mor, Sevtap (1993)
  IV ÖZET Bu çalışmada, P-Trikloro-N-diklorof osf orilmonof osfazen C13P=NP(Q)Cİ2 (1) bileşiği, fosfor pentaklorür ile amonyum sülfatın reaksiyonundan elde edildi. Bileşik (1) in dietilamin, n-propilamin, difenilamin, ...
 • Kosar, F; Aksoy, Y; Ari, F; Keskin, L; Sahin, I (2008)
  Background: Although previous studies have documented a variety of electrocardiogram (ECG) abnormalities in obesity, P-wave alterations, which represent an increased risk for atrial arrhythmia, have not been studied very ...
 • Senen, K.; Turhan, H.; Riza Erbay, A.; Basar, N.; Saatci Yasar, A.; Sahin, O.; Yetkin, E. (2004)
 • Tecellioglu, Mehmet; Bentli, Recep; Kamisli, Suat (GAZI UNIV, FAC MED,, 2015)
  Objective: Obesity may cause cognitive dysfunctions such as attention, processing speed, memory, and executive functioning. However, little is known about how obesity can affect cognitive functions in obese individuals. ...
 • Tecellioglu, M; Bentli, R; Kamisli, S (2015)
  Objective: Obesity may cause cognitive dysfunctions such as attention, processing speed, memory, and executive functioning. However, little is known about how obesity can affect cognitive functions in obese individuals. ...
 • Tecellioʇlu, M.; Bentli, R.; Kamisli, S. (2015)
  Objective: Obesity may cause cognitive dysfunctions such as attention, processing speed, memory, and executive functioning. However, little is known about how obesity can affect cognitive functions in obese individuals. ...
 • Özcan, Özlem; Altınayar, Sibel; Özcan, Abdulcemal; Ünal, Süheyla; Karlıdağ, Rıfat (BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2009)
  Amaç: Kekemelik seslerin, hecelerin ve kelimelerin istemsiz tekran ve uzatilmasi ile konuima akiciliginin bozuldugu, nedeni tarn olarak bilinmeyen bir konu^ma bozuklugudur. Konuimanin akiciligjn saglanmasinda psikolojrk ...
 • Özcan, Ö.; Kizkin, S.; Özcan, C.; Ünal, S.; Karlidaǧ, R. (2009)
  Objective: Stuttering is a speech disorder, where speech fluency is disturbed by the involuntary repetition and prolongation of words and syllables. Its cause is not fully known. Sensory gating is an essential part of ...
 • Kamisli, O; Ermis, H; Kamisli, S; Gulbas, G; Kablan, Y; Ozcan, C (2013)
  PURPOSE: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a condition characterized by progressive airway obstruction and recurrent attacks. Multisystem involvement with extra-pulmonary manifestations has been seen in COPD ...
 • Göğcegöz Gül, Işıl; Karlıdağ, Rıfat; Özcan, Abdul Cemal (Anatolian Journal of Psychiatry, 2015)
  Birincil vajinismus (BV) hastalarında cinsel birleşme sırasında, birbiriyle ilişkisiz uyaranların algılanarak baş etme kapasitelerinin üstünde bir stres etkeni olarak yorumlanması ve duyusal bilgi işleme süreçlerinde bir ...
 • Gul, Isil Gogcegoz; Karlidag, Rifat; Ozcan, A. Cemal (CUMHURIYET UNIV TIP FAK PSIKIYATRI ANABILIM DALI,, 2015-08)
  Objective: P50 sensory gating was investigated in patients with primary vaginismus (PV) with the hypothesis that interpreting coping capacities as a stress factor during sexual intercourse by perceiving unrelated stimuli ...
 • Gul, IG; Karlidag, R; Ozcan, AC (2015)
  Objective: P50 sensory gating was investigated in patients with primary vaginismus (PV) with the hypothesis that interpreting coping capacities as a stress factor during sexual intercourse by perceiving unrelated stimuli ...
 • Geçen, Fahrettin; Çelikbağ, Tahir (2019)
  Öz:20. yüzyıl Dünya Resim Sanatı’nın en ünlü ressamlarından birisi olarak görülen ve Kübizm sanat akımının öncüsü olarak kabul edilen İspanyol ressam Pablo Picasso, resim sanatına kazandırmış olduğu eşsiz yapıtlarıyla ...
 • Demirtaş, Mehmet Semih; Aybar, Ali; Ramazan Ozdemir (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Dear Editor, Cerebral malformations due to neuronal migration disorders are studied in four groups: Agyria/pachygyria, heterotropy, polymicrogyria, and cortical dysplasia (1). In this letter, we aim to share our ideas ...
 • Ertan, C; Ozcan, OO; Pepele, MS (2012)
  Introduction Trauma is one of the leading reasons for emergency department (ED) visits in children. Hyperactivity, inattentiveness and impulsiveness may contribute to injury proneness. The aim of this study was to evaluate ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Korkmaz, Mehmet Fatih; Özgül, Ülkü; Erdoğan, Mehmet Ali; Yücel, Aytaç; Karaman, Abdurrahman; Toğal, Türkan; Durmuş, Mahmut; Çolak, Cemil (Pediatric Anesthesia, 2013)
  Background: The study aim was to compare the efficacy of dexmedetomidinevs midazolam for sedation during the early postoperative period in adoles-cents who underwent scoliosis surgery.Methods: We performed a prospective, ...