Browsing by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Kışlalı, Fatih Mehmet; Havan, Merve; Sarıcı, Dilek; Kılıç, Mustafa; Razi, Cem Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between feeding intolerance, a common problem at neonatal intensive care units, and gastric pH levels. The gastric fluid pH levels of the preterm and term ...
 • Almış, Habib; Karabiber, Hamza; Yakıncı, Cengiz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: Many plants and plant originated products cause poisonings in children in Turkey. This study aims to study 23 plant-derived poisoning cases admitted to Inonu University, Turgut Ozal Medical Center, Pediatrical Emergency ...
 • Gündüz, Ercan; Bentli, Recep; Ulutaş, Özkan; Berber, İlhami; Erkurt, Mehmet Ali; Karıncaoğlu, Melih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: Etiology of non-alcoholic fatty liver disease is not exactly understood. The aim of this study is to investigate the etiologic factors in patients with non-alcoholic fatty liver disease in and around Malatya, ...
 • Çatal, Ferhat; Aslan, Mahmut; Topal, Erdem; Ermiştekin, Halime; Sinanoğlu, M. Selçuk; Aslan, Neslihan; Yıldırım, Nurdan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Characterized by progressive cerebellar ataxia, cutaneous and conjuctival telangiectasia, ocular apraxy, immunodeficiency, and increased risk of malignancy, ataxia-telangiectasia is a rare neurodegenerative disorder that ...
 • Isık, Onur; Disli, Olcay Murat; Bas, Tolga; Kutsal, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Persistent left superior vena cava accompanied by an absent right superior vena cava in visceroatrial situs solitus is an extremely rare congenital anomaly. Although absence of RSVC alone in patients with visceroatrial ...
 • Tekinalp, Mehmet; Kaya, Zeynettin; Tunçez, Abdullah; Güngör, Gökhan; Yazıcı, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Extraintestinal manifestations are well described in inflammatory bowel disease. A 63 year-old male was admitted to our clinic with the complaint of dyspnea and dry cough. Echocardiography revealed minimal pericardial ...
 • Sapmaz, Emrah; Sapmaz, Hilal Irmak; Toplu, Yüksel; Öçalan, Ramazan; Karaer, Işıl Çakmak (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Concha bullosa of the inferior turbinate is an extremely rare anatomic malformation. Inferior concha bullosa is the structure with air sacs on the inferior turbinate body and may be associated with maxillary sinus. Inferior ...
 • Yıldız, Turan; İlçe, Huri Tila; Küçük, Adem; İlçe, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Thyroglossal cyst is the most common congenital mass in the neck. However, double thyroglossal cysts are very rare and our case is the sixth case that has ever been published in the literature. Cysts can be seen in any ...
 • Toplu, Yuksel; Bayındır, Tuba; Gullu, Serdar; Karatas, Erkan; Kızılay, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Concha bullosa pyocele is an uncommon intranasal disorder and appears when concha bullosa becomes infected. In this pathology, middle concha may become expanded and can compress surrounding tissues. If it is not appropriately ...
 • Koç, Cemalettin; Şimşek, Gürcan; İnce, Volkan; Esen, Ebru; Ünal, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Scar endometriosis is a rare disease. The incidence rate is around %1,6. The aim of this paper is to investigate one of our patient’s symptoms along with the diagnosis methods and surgical therapy used with reference to ...
 • Bulut, Süleyman; Aktaş, Binhan Kağan; Özden, Cüneyt; Erkmen, Akif Ersoy; Güreşçi, Servet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Primary bladder endometriosis is rare. Most cases are secondary to pelvic surgery, such as cesarean section or hysterectomy. In this article, we present a case of primary bladder endometriosis in a 33 year-old female ...
 • Dilmen, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
 • Unal, Bulent; Piskin, Turgut; Yilmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Aim: Living kidney donation is important due to the shortage of organ donors in Turkey. Classic retroperitoneal open donor nephrectomy is more beneficial as it can prevent intraperitoneal organ injuries and postoperative ...
 • Yilmaz, Gulay; Adas, Mine; Helvaci, Aysen; Altintas, Nejat; Günaldi, Meral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Aim: Subclinical hypothyroidism reflects the earliest stage of thyroid dysfunction with subjects having normal or decreased fT4, normal fT3 and decreased thyroid stimulating hormone levels. Thyroid hormones have effects ...
 • Güzel, Özer; Öztekin, Çetin Volkan; Sungur, Mustafa; Uğurlu, Özgür; Doluoğlu, Ömer Gökhan; Yılmaz, Nasır; Çetinkaya, Mesut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Çalışmanın amacı tamsulosin, tolterodin monoterapisi ile kombinasyon tedavisinin benign prostat hiperplazisinde semptomatik ve ürodinamik açıdan kaşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Benign prostat hiperplazisine ...
 • Kilinc, Hidir; Elmas, Omer; Bilen, Bilge Turk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Aim: Mammography and ultrasonography are helpful diagnostic methods for the detection of asymptomatic lesions prior to reduction mammoplasty operations. Preoperative radiological evaluation does not give accurate results ...
 • Karatas, Mehmet; Simsek, Neslihan; Ak, Muharrem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Aim: This research was aimed to evaluate the demographic characteristics of the disabled patients who applied to the Disabled Dental Care Center (DDCC) at Faculty of Dentistry of Inonu University and the ethical issues ...
 • Ateş, Mustafa; Hatipoğlu, Sinan; Dirican, Abuzer; Koç, Cemalettin; Işık, Burak; Yılmaz, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Kolon volvulusları acil tedavi gerektiren bir akut batın sebebidir. Tedavide endoskopik dekompresyon gibi nonoperatif girişimler de kullanılmakla beraber gerçek tedavi cerrahidir. Bu çalışmada kolon volvulusu nedeniyle ...
 • Işık, Çetin; Akkaya, Mustafa; Akmeşe, Ramazan; Tecimel, Osman; Kudaş, Savaş; Bozkurt, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Çalışmamızda Mason sınıflaması tip 3 ve 4 gibi çok parçalı ve / veya deplase radius başı kırıklarında; mevcut kırık parçaların cerrahi masada birleştirilerek anatomik plak kullanılıp fikse edilmesinin etkili bir ...
 • Mirel, M. Efe; Ertem, Kadir; Elmalı, Nurzat; Karakaplan, Mustafa; Aydın, N. Engin; Şahin, Nurhan; Dağgez, Cihat; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Üst ekstremite yerleşimli yumuşak doku ve kemik tümörleri çoğu kez benign karakterdedir. Tanı ve tedavileri büyük özen ve dikkat gerektiren bu lezyonlarla ilgili çalışmaların bir çoğu geriye dönük incelemeler ve ...