DSpace Repository

Browsing by Author "Hacıevliyagil, S. Savaş"

Browsing by Author "Hacıevliyagil, S. Savaş"

Sort by: Order: Results:

 • Gökırmak, Münire; Hasanoğlu, H. Canan; Köksal, Nurhan; Yıldırım, Zeki; Hacıevliyagil, S. Savaş; Soysal, Ömer (Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, 2001)
  Öz:Amaç: Ekim 1996'dan buyana türban iğnesi aspirasyonu ile kliniğimize başvuran 11 kadın hastanın özellikleri incelendi. Yöntem: Çalışma retrospektif olarak yapıldı. Bulgular: Hastalarımızın yaşları 12 ile 41 arasında ...
 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, S. Savaş; Mutlu, Levent Cem; Günen, Hakan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Pulmoner tromboemboli mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Hastalık için bilinen ve sık görülen risk faktörlerinin yanı sıra, kongenital predispozisyon yaratan nadir durumlar da vardır. Kliniğimizde ...
 • Sertkaya, Çıkım Ayşe; Yıldırım, Zeki; Baysal, Tamer; Kızkın, Özkan; Gökırmak, Münire; Hacıevliyagil, S. Savaş; Hasanoğlu, Canan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2002)
  Öz:Trakeobronkopatia Osteokondroplastika (TO); etyolojisi bilinmeyen, trakea ve ana bronşlarda çok sayıda osteokartiloginoz submukozal nodüller ve trakeal kalsifikasyonlar ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. ...
 • Orhan, Zeynep; Köksal, Nurhan; Gökırmak, Münire; Hacıevliyagil, S. Savaş; Hasanoğlu, H. Canan; Mehmet, Nihayet; Yıldırım, Zeki (Solunum Hastalıkları, 2003)
  Öz:Çalışmamız, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) akut alevlenme dönemindeki hastalarda, oksidatif stresi ve tedaviyle ortaya çıkan değişiklikleri incelemek amacıyla düzenlendi. Çalışmaya alınan 52 hastadan 36'sı ...