DSpace Repository

Browsing by Language "other"

Browsing by Language "other"

Sort by: Order: Results:

 • Toprak, Hüseyin İlksen; Köroğlu, Ahmet; Gülhaş, Nurçin; Toğal, Türkan; Gedik, Ender; Aslan, Ülkü; Ersoy, M. Özcan (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2003)
  Öz:Anestezi ve cerrahi alanındaki gelişmeler günübirlik cerrahilere eğilimi artırmaktadır. Kısa etkili olan remifentanil günübirlik cerrahilerde alfentanile iyi bir alternatiftir. Çalışmamızın amacı, desfluran kullanılan ...
 • Yolcu, Mehmet (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010)
  Müslümanın Namaz ve Hayatında Huşu- Bu makalede Kur’ân ve Sünnetin önem verdikleri, dînî duyarlılık konusunda bir sembol haline gelen Sahabiler’in özellikle dikkat çektikleri “huşû” konusu ele alınmıştır. Cemiyet hayatında ...
 • Çimen, Serhan; Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal; Dağlı, Adile Ferda (Van Tıp Dergisi, 2014)
  Öz:İntravezikal Bacillus Calmette-Gue'rin (BCG) uygulaması karsinoma in situ ve yüzeyel mesane tümörü tedavisinde kullanılmaktadır. Etki mekanizması belirsiz olmakla beraber çeşitli lokal immun yanıtları tetiklediği ve ...
 • Kasım, Refik (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Meaning and ConceptionThis study deals with investigation, examination and scrutiny the names of “Kawa`ib Atrab” and what containing of various secrets and knowledge and the integrations and differences in names, ...
 • Kırgız, Mustafa; Jammol, Yaseen (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2017)
  Quoting in Arabic language are extensively used in Arabic language books. This makes these books crowded with words such as: As-shahed (the quote that proves a language usage in specific context), Methaal (example ...
 • el-HAMMUD,Ahmed (2020-11-13)
  Bu çalışma ilk olarak, şöhreti İslam ülkelerine, Hadramevt ve çevresine yayılmış olan şair Abdullah el-Haddad el- Hadrami hakkında kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bütün olarak divanı hakkında genel bir değerlendirme ...