DSpace Repository

Browsing by Subject "Jaffe-Campanacci syndrome"

Browsing by Subject "Jaffe-Campanacci syndrome"

Sort by: Order: Results:

  • Kamışlı, Özden; Kamışlı, Suat; Altınayar, Sibel; Kaplan, Yüksel; Özcan, Abdulcemal (NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 2010)
    Jaffe Campanacci sendromu non-ossifiye fibromlar ve cafe au lait lekelerinden oluflur. Baz› hastalarda mental retardasyon görülebilmektedir. Nonkonvülzif status epileptikus, çeflitli hastal›klarla iliflkili olabilmektedir. ...