DSpace Repository

Browsing by Type "Article"

Browsing by Type "Article"

Sort by: Order: Results:

 • Akcan, Ahmet (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993)
 • Pekmezci, M.Turan (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993)
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...
 • Büyükberber, Süleyman; Şencan, Orhan; Büyükberber, Nuhmehmet; Başeşme, Erbil; Turgay, Murat (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE'li ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazım; Soytürk, Durali; Özcan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Atopik deri hastalıklarında Staphylococcus aureus kolonizasyonu sıklığını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 60 hasta ve 50 sağlıklı kişi üzerinde ^epidemiyolojik bir çalışma yapıldı. ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Aydın, N. Engin; Çıralık, Harun; Gül, Mehmet (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Serviksinde mavi nevusu bulunan 55 yaşında bir kadın vakayı bildiriyoruz. Mavi nevus, myoma uteri nedeniyle çıkarılan histerektomi speysmeninde insidental olarak bulundu. [Turgut Ozal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):368 ...
 • Ekmekçi, Hakan; Bölük, Ayhan; Özcan, Cemal; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. A.; Yüksekkaya, Esen (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hemifaşiyal spazm, yüzün bir yansının kısmi ya da tümünü içine alan sürekli seyirme ve değişken şiddette irregüler klonik kasılmalardır. Genelde ağız ve göz çevresinde en belirgindir. Bu durum aynı taraflı fasiyal sinirin ...
 • Bölük, Ayhan; Ekmekçi, Hakan; Şavlı, Haluk; Özcan, Cemal; Aladağ, Murat; Müftüoğlu, Münife; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Klinik ve elektrofızyolojik olarak duysal-motor periferik nöropati saptanan 41 diabetik hastada, mediyan sinirin bilekten elektriksel uyarımı ile el ve ayaktan sempatik deri cevabı (SDC) kaydedildi. Kontrol olgularının ...
 • Büyükberber, Süleyman; Ertaş, Ertuğrul; Bülbüloğlu, Ertan; Şencan, Orhan; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Özen, Süleyman; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hiperparatiroidili hastalarda yüksek sıklıkta tiroid nodülü tespit edilebildiği için hiperfonksiyon gösteren intratiroidal paratiroid adenomlarının tanısı ve tedavisi problemlidir. Bu olgu sunumunda bir vaka nedeniyle ...
 • Durmaz, Bengül; Yakıncı, Cengiz; Köroğlu, Mehmet; Rafiq, Mehmet; Durmaz, Rıza; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Yaşları 7-11 arasında değişen, parazit ile enfekte 90 çocuk ve 24 sağlıklı çocukta serum IgE konsantrasyonları enzim immunoassay yöntemi ile' ölçüldü. Parazit bulunan 90 çocuğun 46'sı Giardia lamblia, 26'sı Enterobius ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Bülbüloğlu, Ertan; Baysal, Tamer; Şahin, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Türkiye'de karaciğer ve akciğerlerde kist hidatik hastalığı çok yaygındır ve en çok Echinococcus granulosus ile oluşur. Karaciğerinde, nadiren bu kadar büyük boyuta ulaşan (30x20cm) kist hidatiği olan 32 yaşındaki bayan ...
 • Gürer, Sezer; Kafkaslı, Ayşe; Gürel, Mehmet; Demirkıran, Ahmet E. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Bu makalede, laparoskopi destekli vqjinal histerektomi sonrasında trokar yerinden herniye olan ve daha sonra da strangüle olarak perforasyon gelişen bir olgu sunulmaktadır. Hastaya, trokar yeri bir insizyon haline ...
 • Şahin, Mustafa; Imrıe, Clement W. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Laparoskopik kolesistektomi günümüzde semptomatik kolelithiasis tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir. Laparoskopik kolesistektomi esnasında safra ve safra taşları periton boşluğuna yayılabilir. Düşmüş safra ...
 • Yıldırım, Zeki; Boyacı, Haşim; Hasanoğlu, H. Canan; Erdoğan, Yurdanur; Dursun, Güngör; Köksal, Nurhan (Tüberküloz ve Toraks, 1997)
  Öz:Bronşioloalveolar kanserin (BAK) çeşitli özelliklerini incelemek için yapılan bu çalışma Ocak 1990 ve Ekim 1996 tarihleri arasında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi ile inönü Üniversitesi Tıp ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Çıralık, Harun; Mızrak, Bülent; Sönmez, Süha (Genel Tıp Dergisi, 1997)
  Öz:Amaç: Bölümümüzde gördüğümüz iki endometrial küretaj materyalindeki intermediate trofoblastik elemanların benign ve malign proliferasyonlarının ayırıcı tanısını tartışmayı amaçladık. Olgu Sunumu: 29 ve 31 yaşlarındaki ...
 • Botulizm 
  Ekmekçi, Hakan; Özerol, İ. Hali; Yılmaz, Hikmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Botulizm, genellikle Clostridium botulinum tarafından üretilen botulinum nörotoksinlerinin sebep olduğu nöroparalitik bir hastalıktır. Botulinum toksinleri bilinen en kuvvetli biyolojik toksinlerdir. Bu toksinler, hematojen ...
 • Ozcan, Erkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Henry Maudsley 1867 yılında, gelişimsel geriliği olan küçük çocukların varlığına dikkat çeken ilk psikiyatrisi olmuştur. Kullanılan tanımlamalara bağlı olarak, otistik bozukluğun yaygınlığı onbinde 2 ile 5 arasındadır. ...
 • Bölük, Ayhan; Türk, Ülkü; Arıbaş, Emel; Kökrek, Zekeriya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İntrakranial tüberkulom tanısı alan 3 vaka klinik özellikleri, BOS bulguları ve MRI bulguları ile sunuldu. Vakalar klinik ve MRI bulguları ağırlıklı olarak değerlendirildi. Bir vaka antituberküloz tedavi sırasında kaybedildi. ...
 • Demırhan, Osman; Temoçın, A.Kübra; Avcı, Ayse; Balat, Ayse (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada davranış bozukluğu nedeniyle başvuran ve kromozom analizinde 11. kromozomun uzun kolunun 24.bölgesinde delesyon saptanan 10 yaşındaki bir kız hasta sunuldu. Hastamızın bulguları literatürdeki 11. kromozom q2 ...
 • Aslan, Turan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Infeksiyon hastalIklarından aşı ile korunma, onların tedavi edilmeleri ile karşılaştırılamayacak kadar avantajları olan bir yaklaşımdır. Bu durum immun sistemi baskılanmış olan hastalarda daha da önem kazanır. Bu çalışmada, ...