DSpace Repository

Dışsal olarak uygulanan absisik asit (AOA) ve gibberelik asit (GA3)'in swiss albino farelerin (Mus musculus L.) karaciğer, böbrek ve beyin dokularında analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Yavaş, Ayşe
dc.date.accessioned 2019-04-30T12:01:58Z
dc.date.available 2019-04-30T12:01:58Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Yavaş, A. (1995). Dışsal olarak uygulanan absisik asit (AOA) ve gibberelik asit (GA3)'in swiss albino farelerin (Mus musculus L.) karaciğer, böbrek ve beyin dokularında analizi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10068
dc.description.abstract Dışsal olarak uygulanan absisik asit (ABA) ve gibberellik asit (GA3)'in Swiss- Albino farelerin (Mus musculus L.) çeşitli dokularında (karaciğer, böbrek ve beyin) analizi amacı ile yapılan bu çalışmada kullanılan ABA ve GA3 hayvanlara içme sularına eklenerek verilmiştir. Bunun için, hem ABA hem de GA3'ün 100 mg/L olarak kullanılan dozu 1.0 mi metanol içerisinde çözünerek hazırlanan ABA ve GA3 çözeltileri kendilerine özgün deney sistemlerinde çeşme suyuna ilave edilmiştir. Kontrol grubu hayvanlar için de içme sularına 1.0 ml/L metanol konulmuştur. Serbest ve bağlı formlarda ABA ve GA3 miktarlarının tayininde spektrofotometre tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, farelerin karaciğer, böbrek ve beyin dokularında serbest ve bağlı formlarda ABA ve GA3'ün biriktiği saptanmıştır. Çalışmamızın sonucunda, kontrol, ABA-1 ve ABA-2 test gruplarında toplam- ABA bakımından hem dişi ve hem de erkek farelerde en az ABA birikiminin beyin dokusunda, daha sonra böbrek dokusunda ve en fazla ABA birikimin ise karaciğer dokusunda olduğu anlaşılmıştır. Toplam-GA3 bakımından ise, kontrol test grubu dişi farelerde en az GA3 birikimi karaciğer dokusunda, daha sonra beyin dokusunda ve en fazla GA3 birikimi böbrek dokusunda görülürken, kontrol test grubu erkek farelerde ve GA3-1 ve GA3-2 test gruplarının hem dişi ve hem de erkek farelerinde en az GA3 birikimi beyin dokusunda, daha sonra karaciğer dokusunda ve en fazla GA3 birikimi ise böbrek dokusunda belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, tüm dokularda kontrola göre, ABA-1, ABA-2, GA3-1 ve GA3-2 test gruplarında toplam- ABA ve topIam-GA3 miktarları bakımından farklılıklar önemli bulunmuştur (p< 0.001). Anahtar Kelimeler : Absisik asit (ABA), Gibberellik asit (GA3), Bitki büyüme maddeleri, Swiss-Albino fare, Doku. tr_TR
dc.description.abstract The accumulation of abscisic acid (ABA) and gibberellic acid (GA3) have been investigated in liver, kidney and brain tissues of Swiss-Albino mice (Mus musculus L.) which exogenously treated with ABA and GA3. ABA or GA3 has been given to animals ad libitum that chemicals have been added to drinking water. Therefore, ABA or GA3 was dissolved in 1 ml of methanol and 1000 ml tap water was added to mixture for special test groups of the study. A control group was also added to tests which exposed to only methanol (1 ml/liter) with tap water. Amounts of free-and bounded-forms of ABA and GA3 have been assayed using spectrophotometer technique. It has been found that free-and bounded-forms of ABA and GA3 have been accumulated in the tested tissues. As a result of this study it was found that, lotal-ABA ( free-and bounded- forms together ) has been most accumulated in the liver but minumum level in the brain tissues on both female and male mice of all test groups. On the other hand, total GA3 ( free-and bounded-forms of GA3 ) was accumulated high concentration on the kidney tissues of female mice of the control group but it was accumulated in the liver low concentration in the brain tissue but it was found as a high level in the kidneys of control, GA3-1 and GA3-2 test groups of male mice. Statistical analysis results are shown that, total ABA and total GA3 amounts of ABA- 1, ABA-2, GA3-1 and GA3-2 test animals significantly different compared with control group animals for all tissue samples (p< 0.001). Key Words: Abscisic acid (ABA), Gibberellic acid (GA3), Plant growth substance, Swiss-Albino mice, Tissue. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Biyoloji tr_TR
dc.subject Biology tr_TR
dc.title Dışsal olarak uygulanan absisik asit (AOA) ve gibberelik asit (GA3)'in swiss albino farelerin (Mus musculus L.) karaciğer, böbrek ve beyin dokularında analizi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 64 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record