DSpace Repository

Temel eğitim 1. kademe (ilkokul) öğretmenlerinin öğretmenlik bilgi ve becerilerine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Güven, Semra
dc.date.accessioned 2019-05-02T06:57:53Z
dc.date.available 2019-05-02T06:57:53Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Güven, S. (1997). Temel eğitim 1. kademe (ilkokul) öğretmenlerinin öğretmenlik bilgi ve becerilerine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.Yayımlanmış Doktora lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10088
dc.description.abstract Ill ÖZET Bu araştırmada, temel eğitim I. kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin yeterlilik düzeyleri bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma, Malatya il genelinde görev yapan yaklaşık 3500 civarındaki sınıf öğretmenlerinden random örnekleme ile seçilen 752 öğretmen(331 kadın, 421 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin yeterlilik düzeyini ölçmek üzere araştırmacı tarafından geliştirilen "Sınıf Öğretmenliği Mesleki Yeterlilik Ölçeği" kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında geçerlik, güvenirlik ve deneme uygulaması çalışmaları yapılan ölçme aracı; öğretim ilkeleri, öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, sınıf yönetimi ve disiplini, araç-gereç kullanımı, araştırma, rehberlik ve ölçme ve değerlendirme olmak üzere sekiz alt ölçekten oluşmuştur. Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin veri toplamak amacıyla da araştırmacı tarafindan geliştirilen "Öğretmen Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde yüzde, tek yönlü varyans analizi ve t-testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1. Öğretmenlerin öğretim ilkeleri ile ilgili yeterlilik düzeylerinde kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıktan okulun fiziki ve sosyal imkanlarını algılayış biçimine göre anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyete, görev yaptıkları yerleşim birimine ve mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 2. öğretmenlerin öğretim yöntemleri ile ilgili yeterlilik düzeylerinde cinsiyete, kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları yerleşim birimine, görev yaptıkları okulun fiziki ve sosyal imkanlarım algılayış biçimine göre anlamlı bir fark bulunurken; mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 3. Öğretmenlerin öğretim teknikleri ile ilgili yeterlilik düzeylerinde kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları okulunu fiziki ve sosyal imkanlarını IV algılayış biçimine, mesleğe devam etme nedeni göre anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyete ve görev yaptıkları yerleşim birimine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 4. Öğretmenlerin sınıf yönetimi ve disiplini ile ilgili yeterlilik düzeylerinde cinsiyete, kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları okulun fiziki ve sosyal imkanlarını algılayış biçimine ve mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 5. Öğretmenlerin araç-gereç kullanımı ile ilgili yeterlilik düzeylerinde kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları yerleşim birimine, görev yaptıkları okulun fiziki ve sosyal imkanlarını algılayış biçimine, mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamışur. 6. Öğretmenlerin araştırma ile ilgili eterlilik düzeylerinde cinsiyete, kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları yerleşim birimine, görev yaptıkları okulun fiziki ve sosyal imkanlarını algılayış biçimine ve mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. 7. Öğretmenlerin rehberlik ile ilgili yeterlilik düzeylerinde kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları yerleşim birimine, görev yaptıkları okulun fiziki ve sosyal imkanlarını algılayış biçimine göre anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyete ve mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 8. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterlilik düzeylerinde kıdeme, mezun oldukları okul türüne, görev yaptıkları okulun fiziki ve sosyal imkanlarını algılayış biçimine, mesleğe devam etme nedenine göre anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyete ve görev yaptıkları yerleşim birimine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.title Temel eğitim 1. kademe (ilkokul) öğretmenlerinin öğretmenlik bilgi ve becerilerine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 208 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record