DSpace Repository

Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinen mezun olan öğrencilerin başarı durumları

Show simple item record

dc.contributor.author Çiftçi, Ersan
dc.date.accessioned 2019-05-02T12:57:30Z
dc.date.available 2019-05-02T12:57:30Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Çiftçi, E. (1996). Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinen mezun olan öğrencilerin başarı durumları. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10119
dc.description.abstract Bu araştırma, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri. Müzik Bölümleri'nden mezun olan öğrencilerin başarı durumlarım incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanını, 1995-1996 ders yılı da dahil olmak üzere, mezun vermiş olan. Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir. İstanbul. İzmir ve Kayseri illerinde bulunan toplam 9 AGSL oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bulunan AGSL müdürlükleri ve Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Öğrenim gören AGSL mezunu öğrenciler bu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Bilgilerin toplanmasında öncelikle kaynak taraması yapılmıştır. Bu araştırma, var olan bir durumun tespitine ve bu dununun değerlendirilmesine yönelik olduğu için, bilgi toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. AGSL Müdürlüklerine ve AGSL mezunu olup da çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere uygulanan anketlerden elde edilen bulgular, tablolar halinde gösterilip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, ülkemizdeki yüksek öğrenim kurumlarının sanat eğitimi veren bölümlerine, kaynak öğrenci yetiştirerek altyapı oluşturmaları amacı ile açılan. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nin Müzik Bölümlerinde bu amacın büyük ölçüde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Bununla beraber; AGSL'lerin ÖSS ve ÖYS sınavlarındaki başarı durumları araştırılarak,bu liselerde Müzik Bölümü mezunlarının basanlarının arttırılması için; program geliştirme. öğretim kadrosundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. Bütün bunların yansıra AGSL sayısının yurt çapında arttırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This investigation was prepared to search the success of the students who graduated from the departments of music of Anatolia Fine Art Lycees. This investigation contains Adana, Ankara, Bolu. Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Istanbul, İzmir and Kayseri (totally 9). Anatolia Fine Art Lycees and their 1995-1996 graduates. The headmasters of AFAL who are the subjects of the research(9) and the studens who graduated from AFAL and who attend to the departments of music education of the faculty of education were delivered some forms and asked to answer the questions in the forms. First, while collecting information, we researched the source materials, and obtained statistical information. Depending on fixing present stuation, we applied the techniques of questionnarie and interview, as the means of collecting information. The information that was obtained was shown by the charts and was eemmented. As a result of this investigation, it will be seen that, at the music departments of AFAL which were opened to train students for the fine art departments of universities, this aim would be cansiderably come true. However, the succuss level of AFAL at the universty entrance examination (ÖSS and ÖYS) was shown. In order to improve the success of the students of AFAL improving program and providing new teaching stuff are suggested. Besides, it is emphasized that the number of AFAL. Should be increased through out the country. II tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.title Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinen mezun olan öğrencilerin başarı durumları tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 145 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record