Cilt 2 Sayı 3

 

Recent Submissions

  • Yeşil, Duygu; Kış, Ali (2015)
    Örgütsel eylemlerin amaçlara uygunluğunun saptanması ve geliştirilmesi süreci olarak tanımlanan denetim bir örgüt için yaşamsal önemdedir. Bu araştırmada, okul müdürlerinin okullardaki ders denetim görevine ilişkin öğretmen ...
  • Ersöz, Yasemin; Duruhan, Kemal (2015)
    Eğitimin temel işlevlerinden biri hak ve ödevlerini bilen, demokratik niteliklere sahip, topluma yararlı iyi bireyler yetiştirmektir. Eğitim sisteminin öğrencilere bu nitelikleri kazandırdığı varsayılsa bile, dönüt alınmadan ...
  • Kılıç, Mustafa; Şahan Yılmaz, Birsen (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015)
    Çalışmak, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra bireyin hayatını anlamlandırmasını ve yaşam doyumunu artırmasını sağlamaktadır. Bir işe sahip olamama birçok psikolojik sorunu beraberinde getirmektedir. İşsiz kalma süresinin ...