DSpace Repository

Tuza hassas ve dayanıklı iki domates türünde NaCI tipi tuz stresinin bazı metabolik olaylar üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Porgalı, Zeynep Banu
dc.date.accessioned 2019-05-06T11:56:08Z
dc.date.available 2019-05-06T11:56:08Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Porgalı, Z.B. (2001). Tuza hassas ve dayanıklı iki domates türünde NaCI tipi tuz stresinin bazı metabolik olaylar üzerine etkisi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10244
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi TUZA HASSAS ve DAYANIKLI İKİ DOMATES TÜRÜNDE NaCl TİPİ TUZ STRESİNİN BAZI METABOLİK OLAYLAR ÜZERİNE ETKİSİ Zeynep Banu PORGALI İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 108 + xi sayfa 2001 Danışman: Yrd.Doç.Dr. Füsun YÜREKLİ Bu çalışmada tuza duyarlı {Lycopersicon esculentum Mill ev. Falcon 82) ve tuza dayanıklı {Lycopersicon pennellü Corell) iki domates türünün yaprak dokusunda sodyum klorür (NaCl) tipi tuz stresinin toplam protein miktarı, toplam süperoksit dismutaz (SOD)enzim aktivitesi, prolin miktarı, bağıl su içeriği ve bitki büyüme hormonlarından Oksin (îndol-3 asetik asit, IAA), Gibberellik asit (GA3), Sitokinin (Zeatin) ve Absisik asit (ABA) seviyeleri üzerine etkisi araştırılmıştır. a) Tuza duyarlı L. esculentum' da kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tuz stresi uygulamasında; toplam protein miktarı, toplam SOD enzim aktivitesi bağıl su içeriği ve zeatin miktarı azalırken, prolin, IAA, GA3 ve ABA miktarlarının arttığı tespit edilmiştir. b) Tuza dayanıklı L. pennelliVde toplam protein miktarı, toplam SOD enzim aktivitesi, prolin miktarı, bağıl su içeriği, IAA, GA3 ve zeatin ve ABA miktarlarında bir artışın olduğu belirlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Tuz stresi, domates, toplam protein miktarı, süperoksit dismutaz (SOD), prolin, bağıl su içeriği, indol-3- asit (IAA), gibberellik asit (GA3), sitokinin absisik asit (ABA) tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Biyoloji tr_TR
dc.subject Biology tr_TR
dc.title Tuza hassas ve dayanıklı iki domates türünde NaCI tipi tuz stresinin bazı metabolik olaylar üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of NaCI type salt stress on some metabolic events in salt sensitive and salt tolerant two tomato species tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 108 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record