DSpace Repository

1-alkilimidazolin ve 1-alkilbenzimidazol komplekslerinin sentezi ve özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Çiçek, Metin
dc.date.accessioned 2019-05-07T06:37:28Z
dc.date.available 2019-05-07T06:37:28Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Çiçek, M. (2002). 1-alkilimidazolin ve 1-alkilbenzimidazol komplekslerinin sentezi ve özellikleri. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10302
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi 1-ALKİLİMİDAZOLİN VE 1-ALKÎLBENZİMÎDAZOL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ Metin ÇİÇEK İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı xi + 71 sayfa 2002 Tez Danışmanı: Doç.Dr.İsmail ÖZDEMİR Azot donör atomlu ligantları içeren geçiş metal kompleksleri, organik bileşiklerin katalitik dönüşümlerini artırma potansiyelinin yanısıra, biomimetik özelliklerinden dolayı yaygın bir şekilde çalışılmaktadır. Bu çalışmada 1-sübstitüye imidazolin, 1,4,5,6-tetrahidropirimidin ve benzimidazol ligantları sentezlenip, bunların AT-koordineli kompleksleri hazırlandı. [RuCWp-simeiQk -ty< Cl-/ cı la RpCH2CH2OCH3 1b R-2,4,6-(CH3)3C6H2CH2 lc R^CsHj I r-N Q [RıCİ2(HMB)]2 cı-7 CI Ru-N' N-R 2a R=CH2CH2OCH3 2b R=2,4,6-(CH3)3C6H2CH2 2c R=C6H3 [RhCl(COD)]2 Cl ¦Rh - N^N-R 3a R=CH2CH2OCH3 3b R=2,4,6-(CH3)3C6H2CH2 H och3 O [RuCİ2(HMB)]2 H 0CH3 Ru- N' N cgr -u [RhCl(COD)]2 â^-ı H OCH3 N W R ¦N N [RuCk(p-simen)]2 CI Ru- N^N^\ [RuCb(HMB)]2 >. C1^-Ru- N N- R CI 7a R=CH2CH2OCH3 7b R=CH(CH3)2 Sentezlenen Ru(II) ve Rh(I) komplekslerinin yapılan ^-NMR, 13C- NMR, FT- IR ve elementel analiz teknikleriyle aydınlatılmıştır. Bu bileşikler birkaç organik reaksiyonda katalitik aktivite gösterebilir. ANAHTAR KELİMELER: İmidazolin, benzimidazol, tetrahidropirimidin, rutenyum ve rodyum kompleksleri. tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT Master Thesis SYNTHESIS AND PREPARATION OF 1-ALKYLIMIDAZOLINE AND 1- ALKYLBENZİMİDAZOLE COMPLEXES Metin ÇİÇEK inönü University Graduate of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry xi + 71 pages 2002 Supervisor: Assoc. Prof.Dr.İsmail ÖZDEMİR Transition metal complexes that contain nitrogen atom donor ligands have received much attention due to their increasing catalytic, and biomimetic properties. In this study, 1 -substituted imidazoline, 1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, benzimidazole ligands were synthesised, and their Af-coordinated complexes were prepared. [RuCk(p-simen)]2 CI-? CI Ru- N^N-R 1 I la R=CH2CH2OCH3 lb R=2,4,6-(CH3)3C6H2CH2 İC RrCfiHj I - IN I- W [RuCİ2(HMB)]2 cı3CâH2CH2 111 /-N O ocH3 / ? ac/ KJ 0CH3 0CH3 [RuCİ2(p-simsn)]2^ Ru- N^n'^'^ CI / CI R I > N c/ 7a R=CH2CH2OCH3 7b R=CH(CH3)2 The structure of synthesis Ru(II) and Rh(I) complexes were eluciditated by !H- NMR, 13C- NMR, FT-IR and elemental analysis. These complexes could show significant catalytic activity for several types of reactions. KEY WORDS: Imidazoline, benzimidazole, tetrahydropyriinidine, rhodium complexes. <^S= ". IV tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title 1-alkilimidazolin ve 1-alkilbenzimidazol komplekslerinin sentezi ve özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Synthesis and preparation of 1-alkylimidazoline and 1-alkylbenzymidazole complexes tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 80 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record