DSpace Repository

Malatya Ovası'ndaki (Koyunoğlu-Çilesiz-Karakavak) alüvyal zeminlerin jeo-mühendislik özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Depci, Tolga
dc.date.accessioned 2019-05-07T06:48:27Z
dc.date.available 2019-05-07T06:48:27Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Depci, T. (2002). Malatya Ovası'ndaki (Koyunoğlu-Çilesiz-Karakavak) alüvyal zeminlerin jeo-mühendislik özellikleri.Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10306
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi MALATYA OVASINDAKİ (KOYUNOĞLU-ÇİLESİZ-KARAKAVAK) ALÜVYAL ZEMİNLERİN JEO-MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Tolga DEPCİ İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 109 + ix Sayfa 2002 Danışman : Yrd. Doç.Dr. Ayten ÖNAL Yardımcı Danışman : Yrd. Doç.Dr. Murat KARAKUŞ Bu çalışma Türkiyenin doğusunda yer alan Malatya Ovasındaki alüvyal zeminlerin jeolojik ve jeomühendislik özelliklerinin araştırılması ve incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Malatya Ovası formasyonu bölgede güneyden kuzeye doğru şu anda aktif olmayan akmış nehirlerden kaynaklanan allüvyal çökeller ile kaplıdır. Bu çökeller Kuvaterner yaşlı olup üst seviyeleri çakıllı, alt seviyeleri ise siltli killi zeminleri içermektedir. Çökellerin kalınlığı bölgede farklılık göstermektedir. Bu çökellerin altında Neojen yaşlı Beylerderesi formasyonu vardır. Ova güneyde Yapraklı formasyonu ile sınırlıdır. Bölgenin kuzey kesimlerinde akifer birimler yer almakta olup, bundan dolayı genellikle tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Araştırılan bölge yeni binaların inşaasının yapılması için cazibe kazanmıştır. Bu bölgede binaların inşaatına talep hala artmaktadır. Bu inşaatlar genel olarak siltli killi zeminler üzerine yapılmaktadır. Bu yüzden bölgedeki alüvyal zeminin (Koyunoğlu, Çilesiz, Karakavak lokasyonları) fiziksel, mineralojik ve jeo-mühendislik özelliklerini ortaya koyabilmek için detaylı bir araştırmaya tabi tutulmuştur. Böylelikle; araştırma bulguları binaların hasar değerlendirilmesinde kullanılabilir. Laboratuar deneyleri için 9 adet örselenmemiş ve 6 adet örselenmiş zemin örneği alınmıştır. Bu örneklerin zemin mekaniği laboratuarında, zeminin indeks özellikleri, konsolidasyon ve şişme potansiyelleri, serbest basınç dayanımı ile zeminin mineralojik bileşiminin belirlenmesi için XRD analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuçta araştırma bulguları zeminin mineralojik yapısının kil + kalsit + kuvars ve feldispattan oluştuğu göstermiştir. İndeks özelliklerine göre zemin kuru, katı-yan katı grubunda olup orta plastik özelliğe sahiptir. Konsolidasyon deney sonuçlan ise zeminin aşın konsolide ve orta şişme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. ANAHTAR KELİMLER: Allüvyal zemin, mineraloji, indeks özellikler, Atterberg limitleri, konsolidasyon, şişme, Malatya Ovası tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Maden Mühendisliği ve Madencilik tr_TR
dc.subject Mining Engineering and Mining tr_TR
dc.title Malatya Ovası'ndaki (Koyunoğlu-Çilesiz-Karakavak) alüvyal zeminlerin jeo-mühendislik özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Geo-engineering properties of alluvial soil (Koyunoğlu-Çilesiz-Karakavak) in Malatya Plain tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 109 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record