DSpace Repository

Çeşitli biyolojik matrikslerde iz elementlerin voltametrik tayini

Show simple item record

dc.contributor.author Gürünlüoğlu, Hatice
dc.date.accessioned 2019-05-07T06:52:27Z
dc.date.available 2019-05-07T06:52:27Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Gürünlüoğlu, H. (2002). Çeşitli biyolojik matrikslerde iz elementlerin voltametrik tayini. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10307
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi ÇEŞİTLİ BİYOLOJİK MATRIKSLERDE İZ ELEMENTLERİN VOLTAMETRİK TAYİNİ Hatice Gürünlüoğlu İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 47 + x sayfa 2002 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gamze Erdoğdu Bu çalışmada diferansiyel puls sıyırma voltametrisi (DPSV) kullanarak çeşitli serum, saç, diş ve kemik gibi biyolojik örneklerde Cu, Zn, Pb ve Cd metallerinin yan yana analizleri amaçlanmıştır. Bundan dolayı, uygun örnek hazırlama ve deneysel koşullar saptanmıştır. Biyolojik örneklerin iz metal içerikleri saptanmış ve literatürle karşılaştırılmıştır. Serum örneğinde Cu ve Zn metalleri saptanırken, saç, diş ve kemik örneklerinde Cu, Zn ve Pb metalleri varlığı saptanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: DPSV, serum, saç, diş, kemik. IV tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT Ms. C. Thesis VOLTAMMETRIC DETECTION OF TRACE ELEMENTS IN VARIOUS BIOLOGICAL MATRICES Hatice Gürünlüoğlu İnönü University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry 47 + x pages 2002 Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Gamze Erdoğdu The purpose of this work is to analyse Cu, Zn, Pb and Cd simultaneously in biological samples such as serum, hair, tooth and bone using differential pulse stripping voltammetry. Therefore, suitable sample preparation and experimental conditions are determined. Trace metal concentrations of biological samples are measured and compared with the literature values. Cu, Zn and Pb are found in hair, tooth and bone samples while Cu and Zn metals is found in serum sample. KEY WORDS: DPSV, serum, hair, tooth, bone. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title Çeşitli biyolojik matrikslerde iz elementlerin voltametrik tayini tr_TR
dc.title.alternative Voltammetric detection of trace elements in various biological matrices tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 57 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record