DSpace Repository

Dopamin seçici polimerik materyallerin hazırlanması ve polimerizasyon parametrelerinin optimizasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Paşahan, Aziz
dc.date.accessioned 2019-05-07T07:02:44Z
dc.date.available 2019-05-07T07:02:44Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Paşahan, A. (2002). Dopamin seçici polimerik materyallerin hazırlanması ve polimerizasyon parametrelerinin optimizasyonu. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10311
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi Dopamin Seçici Polimerik Materyallerin Hazırlanması ve Polimerizasyon Parametrelerinin Optimizasyonu Aziz PAŞAHAN İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı XV + 63 2002 Danışman: Doç. Dr. Ergun EKİNCİ Bu çalışmada, m-toludin ve indolin monomerlerinin sabit potansiyelde elektrokimyasal polimerizasyonuyla poli (m-toludin) ve poliindolin filmleri hazırlanmıştır. Hazırlanan elektropolimerik filmlerin dopamine karşı seçimli geçirgenlik karakteristikleri test edilmiştir. Poliindolin elektrodun dopamine karşı seçici davrandığı film kalınlığı belirlenmiş ve bu film kalınlığını etkileyen polimerizasyon parametreleri optimize edilmiştir. Poli (m-toludin) filminin ise askorbik asite çalışılan tüm film kalınlıklarında yanıt verdiği gözlenmiştir. Daha sonra ise, poli (4,4' - diaminofenilpiromellitimit) filminin de dopamin seçiciliği test edilmiş ve elde edilen sonuçlardan bu polimerik filmin de ümit verici olduğu gözlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Poli (m-toludin), poliindolin, poli (4,4'-diaminofenil- piromellitimit), dopamin, askorbik asit, seçimli geçirgenlik ııı tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT MS. C. Thesis PREPARATION OF DOPAMINE SELECTIVE POLYMERIC MATERIALS AND OPTIMIZATION OF POLYMERIZATION PARAMETERS Aziz PAŞAHAN İnönü University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry XV + 63 pages 2002 Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ergun EKİNCİ In this work, poly (m-toluidine) and polyindoline films were seperately prepared by the electrochemical polymerization of m-toluidine and indoline monomers at a constant potential. Permselectivity characteristics to dopamine of the prepared electropolymeric films were tested. Polyindoline film thickness which selective to dopamine was determined, and polymerization parameters affecting this film thickness were optimized. It is observed that ascorbic acid responded at all film thicknesses of poly (w-toluidine). Then, dopamine selectivity of poly (4,4'-diaminophenylpyromellitimide) electrode was also tested. From experimental results, it was seen that this polymeric film was hopeful. KEY WORDS: Poly (m-toluidine), polyindoline, poly (4,4'-diaminophenylpyro- mellitimide), dopamine, ascorbic acid, permselectivity. IV tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title Dopamin seçici polimerik materyallerin hazırlanması ve polimerizasyon parametrelerinin optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Preparation of dopamine selective polymeric materials and optimization of polymerization parameters tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 78 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record