DSpace Repository

Caerulein ile oluşturulan akut pankreatitte pankreasta izlenen histolojik değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine pentoxifylline, L-argının ve Nω-nitro-L-argının methyl ester'in etkilerinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Gül, Mehmet
dc.date.accessioned 2019-05-08T07:23:09Z
dc.date.available 2019-05-08T07:23:09Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Gül, M. (2003). Caerulein ile oluşturulan akut pankreatitte pankreasta izlenen histolojik değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine pentoxifylline, L-argının ve Nω-nitro-L-argının methyl ester'in etkilerinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi. Yayımlanmış Doktora lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10384
dc.description.abstract 10. ÖZET Akut pankreatit ödem, asiner hücre hasarı, hemoraji ve pankreas inflamasyonu ile karakterize inflamatuvar bir hastalıktır. Bir kolesistokinin analoğu olan caeruleinin yüksek dozları ile pankreasın stimülasyonu akut ödematöz pankreatite neden olur. Nitrik oksit birçok fizyolojik ve patofizyolojik süreçte yer alan biyolojik bir mediyatördür. Akut pankreatitin oluşumunda ve iyileşmesi sürecinde nitrik oksitin önemli etkileri olabilir. Pentoxifylline reolojik etkileri ve sitokin yapımını inhibe etme yolu ile antiinflamatuvar özellik gösteren metilksantin türevi bir ilaçtır. Çalışmamızda caerulein ile oluşturulmuş akut pankreatitte NO ve pentoxifylline' etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu çalışmada Sprague Dawley cinsi 42 adet erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar rasgele 6 farklı gruba ayrıldı: 1-Kontrol grubu. 2- 0.5 mi %0.9 NaCI uygulanan grup. 3- Caerulein grubu: Toplam 100 |ag/kg caerulein. 4- Caerulein+L-arginin grubu: 100 ^ıg/kg caerulein+160 mg/kg L-arginin. 5- Caerulein+L-NAME grubu: 100 |ag/kg caerulein+20 mg/kg L-NAME. 6- Caerulein+Pentoxifylline grubu: 100 i-ig/kg caerulein+12 mg/kg pentoxifylline. Sıçanların hepsi ilk doz caerulein uygulamasından 12 saat sonra dekapite edilerek pankreasları çıkartıldı. Doku örnekleri %10'luk nötral tamponlu formaldehit ve Bouin solüsyonlarında tespit edilerek parafine gömüldü. Parafin bloklardan hazırlanan kesitlere Hematoksilen-eosin, Gomori trikrom ve Periodic acid Schiff boyamaları yapıldı. Caerulein grubunda belirgin interstisyel ödem, inflamatuvar infiltrasyon, sitoplazmik vakuolizasyon, dejenerasyon ve apopitoz gözlendi. L- arginin ve pentoxifylline ile bu histolojik değişikliklerde belirgin düzelme sağlandı. Caerulein ile oluşturulmuş akut pankreatitin tedavisinde L-arginin ve pentoxifylline'in yararlı etkilerinin olabileceği düşüncesindeyiz. Anahtar kelimeler: Nitrik oksit, pentoxifylline, akut pankreatit, sıçan, mikroskopi tr_TR
dc.description.abstract 11. SUMMARY Acute pancreatitis is an inflammatory disease characterised by pancreatic tissue oedema, aciner cell damage, haemorrhage and inflammation of the pancreas. Supramaximal stimulation of the pancreas a cholecystokinin analog; caerulein causes acute oedematous pancreatitis. Nitric oxide (NO) is a biological mediator that has been implicated in many physiological and pathophysiological processes. It may have a significant influence on the course of acute pancreatitis and the recovery process. Pentoxifylline, a methylxanthine derivative with rheologic and marked anti-inflammatory properties, inhibits the production of proinflammatory cytokines. The aim of the study was to investigate the effects of NO and pentoxifylline of caerulein-induced acute pancreatitis. In this study, 42 adult male Sprague Dawley rats, were randomly assigned to 6 groups as follows: 1- Control group. 2- Vehicle group: The rats from this group received %0.9 NaCI at a dose of 0.5 ml. 3- Caerulein grup: The rats received caerulein at a dose of 100 jitg/kg 4- Caerulein+L-Arginin group: The rats received caerulein at a dose of 100 p.g/kg and L-Arginin at a dose of 160 mg/kg. 5- Caerulein+L- NAME group: The rats received caerulein at a dose of 100 |^g/kg and L- NAME at a dose of 20 mg/kg. 6- Pentoxifylline groups: The rats received caerulein at a dose of 100 i^g/kg and pentoxifylline at a dose of 12 mg/kg. All rats were decapitated 12 hours after the last injection of caerulein and their pancreas were removed. Tissue samples were fixed in %10 notral buffered formalin and/or Bouin fixatives, and were embedded in paraffin. Sections were stained with Hematoxylin-eosin, Gomori's trichrome and Periodic acid Schiff. Prominent interstitial oedema, inflammatory infiltration, cytoplasmic vacuolation, degeneration and apoptosis were observed in caerulein group. Treatment with L-arginin and pentoxifylline markedly reduced these histological alterations. We conclude that, L-arginin and pentoxifylline may have beneficial effects in the treatment of caerulein-induced acute pancreatitis. Key words: Nitric oxide, pentoxifylline, acute pancreatitis, rat, microscopy 68 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Morfoloji tr_TR
dc.subject Morphology tr_TR
dc.title Caerulein ile oluşturulan akut pankreatitte pankreasta izlenen histolojik değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine pentoxifylline, L-argının ve Nω-nitro-L-argının methyl ester'in etkilerinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Caerulein-induced histopathological changes acude pancreatitis and the effects of pentoxifylline, L-arginin and Nω-nitro-L-argının methyl ester on these changes tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 91 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record