DSpace Repository

Sandviç ftalosiyanin içeren dendrimerlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yabaş, Ebru
dc.date.accessioned 2019-05-09T11:41:50Z
dc.date.available 2019-05-09T11:41:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Yabaş, E. (2005). Sandviç ftalosiyanin içeren dendrimerlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10529
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi SANDVİÇ FTALOSİYANİN İÇEREN DENDRİMERLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ebru YABAŞ İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı ix + 60 sayfa 2005 Danışman: Doç.Dr.Mustafa SÜLÜ 4-(2-dimetilaminoetilsülfonil)ftalonitril in, 2-(dimetilamino)etanol de sikliktetramerizasyonu ile simetrik tetrakis(2-dimetilaminoetilsülfonil)ftalosiyanin hazırlandı. Trietil metantrikarboksilat ın sodyum tuzunun (NaC(CO2C2H5)3), tris(hidroksimetil)aminometanın (tris) (H2NC(CH2OH)3) ve hekzil bromürün sırasıyla simetrik ftalosiyanin ile reaksiyonuyla birinci, ikinci ve üçüncü jenerasyon metalsiz dendritik ftalosiyanin hazırlandı. Simetrik ftalosiyanin lityum tuzu, dendritik ftalosiyanin ve Lu(OAc)3.nH2O veya Eu(OAc)3.nH2O karışımının 1-oktanol da ısıtılmasıyla dendritik sandviç ftalosiyanin bileşikleri hazırlandı. Hazırlanan bileşikler 1H-NMR, UV-VIS ve IR spektroskopileri ile karakterize edildi. CH3 H C CH3 3 H3C CH3 CH3 H3C CH3 OO O H3C OO OO NH H (Me)2N O O O N CH3 HN H3C O CH3 O S H3C S CH3 O O O O H3C H N O CH3 O H3C N O O HN N N N O O O N N NH H N CH3 S O N N S O H3C + N Li N(Me)2 S H LiN HO S (Me)2N O O N N NH N O O N CH3 O N N H3C O N H CH3 O O O O H3C S CH3 S O O H3C CH3 NH N H3C O O O H NH OO OO N(Me)2 CH3 OO O H3C CH3 H3C H3C 200oC CH3 H3C CH3 H C Lu(OAc)3.nH2O 3 1-oktanol veya Eu(OAc)3.nH2O H3C CH3 CH3 H3C CH3 CH3 H3C CH3 CH 3 H3C CH3 H 3C CH3 OO OO OO O H3C O OO CH3 O O HN O NH NH H3C O NH O CH3 H O O O N O H N O O H3C O S O O S N CH3 H3 C N N N H3C CH3 N N N HO OH O O ON N N H3C CH3 O O O O S S O H H O O H 3C CH3 N N O O O NH HN O O O H 3C CH3 O O OO Lu (Eu) OO H3 C CH3 H3C CH3 CH3 H3C S S CH3 H 3C N N(Me)2 N N (Me)2N N N N N N S S (Me)2N N(Me)2 Anahtar Kelimeler: Ftalosiyaninler, Sandviç Ftalosiyaninler, Dendritik Ftalosiyaninler Lutesyum, Evropiyum tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT Master Thesis INVESTIGATION OF PROPERTIES AND SYNTHESIS OF DENDRIMERS CONTAINS SANDWICH PHTHALOCYANINE Ebru YABAŞ Inönü University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry ix + 60 sayfa 2005 Supervisor: Assoc.Prof.Dr.Mustafa SÜLÜ Symmetric tetrakis(2-dimethylaminoethylsulphanyl)phthalocyanine was prepared cyclotetramerization of 4-(2-dimethylaminoethylsulphanyl)phthalonitrile in 2- (dimethylamino)ethanol. First, second and third generation metal-free dendritic phthalocyanine were obtained by the reaction of symmetric phthalocyanine and triethyl methanetricarboxylate sodium salt (NaC(CO2C2H5)3), tris(hidroksomethyl)-aminomethane (tris) (H2NC(CH2OH)3) and hexyl bromide, respectively. The dendritic sandwich phthalocyanines were prepared by heating the mixture of Lithium salt of symmetric phthalocyanine, dendritic phthalocyanine and Lu(OAc)3.nH2O or Eu(OAc)3.nH2O in 1- 1 octanol. Prepared compounds were characterized by H-NMR, UV-VIS and IR spectroscopies. CH3 H C CH3 3 H3C CH3 CH3 H3 C CH3 OO O H3C OO OO (Me)2N NH H O O O N CH3 HN H3C O CH3 O S S H3C CH3 O O O O H3 C H N O CH3 O H3C N O O N HN N N N N O O O NH H N CH3 S O N N S O N Li N(Me)2 H3 C S LiN S + (Me)2N H HO O O N N NH N N O N N O CH3 O H3C O N H CH3 O O O O H3C S CH3 S O O H3 C CH3 NH N H3C O O O H NH OO N(Me)2 OO CH3 OO O H3C CH3 H3C H3C 200oC CH3 H3C CH3 H C Lu(OAc)3.nH2O 3 1-octanol veya Eu(OAc)3.nH2O H 3C CH3 CH3 H3C CH3 CH3 H 3C CH3 CH 3 H3C CH3 H 3C CH3 OO OO OO O H3C O OO CH3 O O HN O NH NH H 3C O NH O CH3 H O O O N O H N O O H 3C O S O O S N CH3 H3 C N N N H3C CH3 N N N HO OH O O ON N N H 3C CH3 O O O O S S O H H O O H 3C CH3 N N O O O NH HN O O O H 3C CH3 O O OO Lu (Eu) OO H3C CH3 H3C CH3 CH3 H3C S S CH3 H3C N N(Me)2 N N (Me)2N N N N N N S S (Me)2N N(Me)2 Key Words: Phthalocyanines, Sandwich Phthalocyanines, Dendritic Phthalocyanines, Lutetium, Europium. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title Sandviç ftalosiyanin içeren dendrimerlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of properties and synthesis of dendrimers contains sandwich phthalocyanine tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 69 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record