DSpace Repository

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar hükümetlerin polise yaklaşımlarındaki değişmeler

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ümit
dc.date.accessioned 2019-05-10T06:55:28Z
dc.date.available 2019-05-10T06:55:28Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Yılmaz, Ü. (2005). Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar hükümetlerin polise yaklaşımlarındaki değişmeler. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10565
dc.description.abstract TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR HÜKÜMETLERİN POLİSE YAKLAŞIMLARINDAKİ DEĞİŞMELER Yüksek Lisans Tezi, Ümit YILMAZ İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos 2005 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERKUL Özet ve Anahtar Sözcükler Güvenlik gereksinimi insanlığın varoluşundan beri olmazsa olmaz koşullarından bir tanesidir. Bu temel gereksinimi karşılayan Türk Polisi, devletin yönetim dizgesinden en fazla etkilenen kurumlardan biri olarak, Fransa polisinden oldukça etkilenmiş neredeyse aynı tür örgütlenme ve yönetim biçimi geliştirmiştir. Fransız polisi gibi kuruluşundan beri katı bir özekçi anlayışla örgütlenmiş ve sıradizinsel yapının en çok hissedildiği kurumlardan biri olmuştur. Bu araştırmada belirtildiği üzere "Türk Polisinin Güçlü Bir Polis Örgütü" olmasına engel çeşitli kısıtlar vardır. Ancak en önemli kısıtlardan birinin hükümetlerin polise yaklaşımları olduğu düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemde hükümetlerinde farkında olduğu bu kısıtlan gidermek için çaba göstereceği, bunun da Türk demokrasinin gelişmesini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu çerçevede devam eden polis-hükümet ilişkilerinin gelecekte daha da önem kazanacağı ve gerekli adımlar atılmazsa ülkemiz güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. Araştırmada Cumhuriyet Hükümetlerinin polise yaklaşımları: Polisin eğitimi, örgütlenmesi, maddi durumu, çağdaş araç ve gereçlerle donatılması gibi yönlerden ele alınmış, aynı bakış açısından hareketle sorunlar ve çözüm yollan belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ana amacı polisin sorunlarını, hükümetlerin polise yaklaşımları bağlanımda ele almak, bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma dört kesim ve on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırma hakkında açıklayıcı genel bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın konusu, amacı, kavramları, denenceleri ve yönetimi bu bölümde ortaya konmuştur. Üç ana bölümden oluşan ikinci kesimin birinci bölümünde: Güvenlik ve kolluk konusunda kuramsal bilgiler verilerek, güvenliğin tanımı, gerekliliği, niteliği, kolluk kavramı ve kolluk çeşitleri üzerinde durulmuş, ikinci bölümde polisin oluşması ve tarihsel gelişimi, polisin Türk yönetim yapısı içindeki yeri ve polisin görevleri üzerinde durulmuş üçüncü bölümde ise hükümet izlencelerinde polis konusu genel anlamda ele alınmıştır. Beş ana bölümden oluşan üçüncü kesimde, araştırma konumuz olan Cumhuriyet Hükümetlerinin Polise yaklaşımlarındaki değişmelerin çözümlenmesi konusu incelenmiştir. Bu kesimin ilk bölümünde Atatürk dönemi hükümet izlenceleri, ikinci bölümünde İnönü dönemi hükümet izlenceleri, üçüncü bölümünde (1950-1970) yıllan arasındaki dönemde hükümet izlenceleri, dördüncü bölümünde (1970-1990) yıllan arasındaki dönemde hükümet izlenceleri, beşinci bölümünde (1990-2005) yıllan arasındaki dönemde hükümet izlenceleri çözümlenerek hükümetlerin polise yaklaşımlarındaki değişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın dördüncü ve son kesiminde, araştırma süresince elde edilen bulgular, belirlenen sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle genel sonuç kısmı yer almaktadır. Anahtar Sözcükler: Polis, Polis Örgütü, Güvenlik, Hükümet İzlenceleri tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Kamu Yönetimi tr_TR
dc.subject Public Administration tr_TR
dc.title Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar hükümetlerin polise yaklaşımlarındaki değişmeler tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 226 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record