DSpace Repository

Lise 1.sınıf kimya dersindeki akademik başarının kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasının değerlendirilmesi (Malatya örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Aydoğan, Dilek
dc.date.accessioned 2019-05-13T06:47:48Z
dc.date.available 2019-05-13T06:47:48Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Aydoğan, D. (2006). Lise 1.sınıf kimya dersindeki akademik başarının kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasının değerlendirilmesi (Malatya örneği). Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10709
dc.description.abstract ?Lise 1. Sınıf Kimya Dersindeki Akademik Başarının Kullanılan Öğretim Yöntemlerine Bağlı Olarak Farklılaşmasının Değerlendirilmesi ( Malatya Örneği )? Yüksek Lisans Tezi, Dilek AYDOĞAN, nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2006. ÖZET Bu araştırma, Malatya lise 1. sınıf öğrencilerin kimya dersindeki akademik başarının, kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun sonucunda, lise 1. sınıf öğrencilerinin kimya dersindeki başarılarında hangi öğretim yöntemlerinin daha etkili olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2005-2006 Akademik yılında Malatya il merkezinde bulunan Anadolu Lisesinde lise 1. sınıfına devam eden toplam 60 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada, kontrol gruplu öntest sontest deseni kullanılmıştır. Öntest-sontest formu olarak öğrencilere 20 sorudan oluşan bir başarı testi verilmiştir. Haftada iki ders saati (2x45) olmak üzere toplam üç hafta boyunca süren deneysel sürecin sonrasında verilen sontest formundan elde edilen puanlar t- testi analizine tabi tutulmuştur. Deneysel değişken olarak aktif öğretim yöntemlerinin manidarlığı 0.05 düzeyinde sorgulanmıştır. Yapılan t-testi sonucunda deneysel değişken olan aktif öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerinde 0.05 düzeyinde istatistiksel açıdan manidar bir fark olduğu bulunmuştur. Araştırmada kullanılan öğrenci başarı testinin, genel olarak lise 1. sınıf kimya konularının kapsadığı varsayılmaktadır. Öğrenci akademik başarına etkisi araştırılan öğretim yöntemlerinin farklılaşmaları, lise 1. sınıf öğrencilerinin öntest ve V sonteste vermiş oldukları yanıtlar ile sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen lise 1. sınıflar için kimya testi kullanılmıştır. Sonuçlarına göre, lise 1. sınıf öğrencilerinin kimya dersindeki akademik başarılarına öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemlerinin etkisi ortaya çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Okulu, Kimya Öğretimi, Öğretim Yöntemleri, Bilişsel Alan VI tr_TR
dc.description.abstract ?Evaluating To Be Differentiation Of Academic Achievement At First Class In High School? Chemistry Lesson Bound To Teaching Methods Were Used By Teachers? Post Graduate Thesis, Dilek Aydoğan , Inonu University, Institute Of Social Sciences, July 2006. ABSTRACT The purpose of this study was to final the relationship between the achievement of the first class of Malatya?s high school in chemistry lesson and teaching methods wed by their teachers. The studying group of research included 60 students whom first class at Anatolian High School in 2005-2006 years. The pre - test final test design was used in this research. The achievement test was given to students as a pre - test - final test included 20 questions. During 3 weeks, after experimental time, went on during 3 weeks which 2 lessons time in a week ( 2 * 45 ), test points which was acquired from final tests forms, was applied ?t? test?s analyse by teachers. The meaningful of active teaching methods was examined at 0.05 level as an experimental changeable. After ?t? test, the clear different was found to active teaching methods on student?s achievement at 0.05 level. It is assumed that student?s achievement test included to first class of chemistry topics. The differences of teaching methods when was searched it?s effects on students achievements, was restricted by answers which first class as a tool of data collections. According to results; it was revealed the effects of the teaching methods which were used by teachers. VII Key Words: High School, Teaching Chemistry?s, Teaching Methods, Cognitive Domain, VIII tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.title Lise 1.sınıf kimya dersindeki akademik başarının kullanılan öğretim yöntemlerine bağlı olarak farklılaşmasının değerlendirilmesi (Malatya örneği) tr_TR
dc.title.alternative Evaluation to be differentiation of academic achievement at first class in high school' chemistry lesson bound to teaching methods were used by teachers tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 164 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record