DSpace Repository

Kamu ve özel sektör hastanelerinde sağlık hizmetlerinin pazarlanması: Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Malatya örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Ünal, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-05-16T09:06:54Z
dc.date.available 2019-05-16T09:06:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ünal, A. (2011). Kamu ve özel sektör hastanelerinde sağlık hizmetlerinin pazarlanması: Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Malatya örneği). Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11023
dc.description.abstract Dünyamız hiç olmadığı kadar hızlı ve birçok alanda öngörülemeyen bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir. Bu süreç yüzyıllardır benzer şekil ve metotlarla çalışan sektörleri yapısal değişimlere zorlamaktadır. Sağlık hizmetleri sektörü de geçen yıllar boyunca içerdiği yapı, işleyiş ve sunum şekilleri itibariyle diğer sektörlere göre daha az değişim göstermiştir. Tıp, eczacılık, mühendislik ve bilgi işlem alanlarında buluş ve icatlar artmakta modern insanın sağlık sorunları biçim ve çeşit olarak artış göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sektörün önem gösterdiği bir konu haline gelmiştir. Sağlık sektöründe maliyetlerin yüksek olması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı adına sağlık hizmetlerinin pazarlanması konusunda modern yaklaşımların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, mevcut yapı içerisinde kamu ve özel sektör hastanelerinin sağlık hizmetlerinin pazarlanmasında karşılaştıkları temel sorunları belirlemek ve bu sorunlara yönelik bazı çözüm önerilerini ortaya koymaya yardımcı olabilmektir. Bu amaçla Malatya il merkezinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör hastanelerinde yatarak sağlık hizmeti alan hastalara yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yatarak sağlık hizmeti alan hastaların aldıkları hizmetin algılayış şekilleri araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların yardımı ile görülen eksiklikleri ortadan kaldırmaya yönelik öneriler son kısımda sıralanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Our world is under an unpredictable rapid change and development phase in many fields. This phase compels industries that have been working with same methods and forms for centuries to have structural changes. Also, health service industry has changed a little in terms of its presentation methods, operation and structure recently when it is compared with other industries. Number of inventions in medicine, pharmacy, engineering and information technology are increasing rapidly. Also, health problems of modern men are increasing in terms of its form and diversity. Marketing of health services is an important subject in the health industry. High costs in health industry necessitates application of modern approaches in marketing of health industry in order to use resources effectively and efficiently. The aim of this study is to define basic problems state and private hospitals confront with in marketing of health services in current business and present some solution offers to these problems. For this purpose, a study has been carried out towards hospital patients getting service from state and private hospitals in Malatya city. In this study, perception manners of hospital patients about health services have been searched. Suggestions to get rid of deficiencies defined as a result of this research in health services have been indicated at the last chapter of this study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Business Administration tr_TR
dc.title Kamu ve özel sektör hastanelerinde sağlık hizmetlerinin pazarlanması: Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Malatya örneği) tr_TR
dc.title.alternative Marketing of health services in state and private hospitals: Problems encountered and solution offers (instance of Malatya) tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 108 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record