DSpace Repository

Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author İmik, Ünal
dc.date.accessioned 2019-05-16T11:03:06Z
dc.date.available 2019-05-16T11:03:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation İmik, Ü. (2011). Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmış Doktora lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11047
dc.description.abstract Bu araştırma, `Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve bu doğrultuda elde edilecek verilerin `sosyo-kültürel' ve `psiko-sosyal' bakımdan çok yönlü olarak değerlendirilmesi' amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, literatür taraması yapılarak, çizgi film ve çizgi film müziği alanındaki mevcut kaynaklar incelenmiştir. Araştırma sınırlılıkları içerisinde bulunan 81 adet çizgi film anket yoluyla farklı yaş, cins ve sosyo-kültürel yaşam seviyelerindeki izleyicilerin beğenisine sunulmuş ve en çok beğeni alan ?50 adet? çizgi film, araştırma kapsamında incelenmek üzere belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, örneklem grubunu oluşturan çizgi filmlerin objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla ?derecelendirilme ölçeğine? ihtiyaç duyulmuştur. Çizgi film müziklerinin ?30? farklı soru ile değerlendirildiği bu ölçek, alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Araştırmanın bu bölümünde ayrıca, ?50 adet? çizgi film müziğinin ana tema melodileri notaya alınmış ve her çizgi film için; ana tema ezgisinin notası, tanıtıcı resmi ve genel özelliklerini içeren bir tanıtım kartı oluşturulmuştur. Araştırmanın son aşamasında, ?50 adet? çizgi film müziği alan uzmanları tarafından notaları, ses kayıtları ve video örnekleri incelenerek sırayla değerlendirme ölçeğine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler istatistik programlar yardımı ile sayısal değerlere ve görsel grafiklere dönüştürülmüştür. Yapılan araştırmada: Çizgi film müziklerinin işitsel anlamda önemli bir yardımcı ifade formu olduğu, çizgi filme faklı anlamlar ve ifadeler katabildiği, hedef alınan yaş ve cinsiyet kitlesine göre yapısal farklılıklar gösterdiği, psikoloji yasalarının ve geçmişten gelen kültürel öğelerin bir devamı olarak bestelenmekte ya da seçilmekte olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Çizgi Film Müziği, Müzik, Psiko-Sosyal Durum, Sosyo Kültürel Durum, Yapısal Analiz. tr_TR
dc.description.abstract This study has been intended to analyze the cartoon musics structurally and assess the data to be obtained in it from socio-cultural and psycho-social aspects. In the first step of the study, literature review has been done and the existing resources on cartoons and cartoon musics have been examined. 81 cartoons within the limitations of the study have been offered to the audiences of different ages, genders and socio-cultural life standards through a questionnaire. Then 50 cartoons mostly preferred and admired have been included in the scope of the study. In the second step, a ?grading scale? has been needed so as to make an objective assessment of the cartoons in the sample group. With 30 different questions to assess the cartoon musics, this scale has been prepared with reference to the views of experts in the field. In this part of the study, the main theme melodies of the 50 cartoons have been converted into music and for each cartoon, an introductory card has been prepared that contains the music of its main theme, its illustration and its general features. In the last step of the study, 50 cartoon musics have been exposed to the grading scale in order by the field experts analyzing the musics, sound records and video samples. The data obtained have been converted into numerical values and visual graphics by using statistical programmes. It has been concluded in the study that cartoon musics are an important form of auxiliary expression in the auditory sense; that they can contribute significant meanings and interpretations to cartoons; that they differ, depending on the age and gender group targeted at; and that they are composed or chosen according to the psychology laws and the cultural elements dating back to past. Key Words: Cartoon Music, Music, Psycho-social State, Socio-cultural State, Structural Analysis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.title Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Structural analysis and assessment of the cartoon musics tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 191 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record