DSpace Repository

(1,3-dialkilbenzimidazol-2-iliden)-gümüş ve palladyum komplekslerinin sentezi ve özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Sarı, Yakup
dc.date.accessioned 2019-05-16T12:28:51Z
dc.date.available 2019-05-16T12:28:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sarı, Y.(2012). (1,3-dialkilbenzimidazol-2-iliden)-gümüş ve palladyum komplekslerinin sentezi ve özellikleri.Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11065
dc.description.abstract Kimyasal madde ve malzemeler günlük yaşantımızın ayrılmaz parçası olduğu için, bunlar yüksek verimle, güvenilir ve çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmelidir. Kimyasal tepkimeler yalnız seçici değil, aynı zamanda atom ekonomisini de kapsamalı ve tüm atomlar tepkime sonunda ürüne dönüşmelidir. Bu nedenlerden dolayı organik tepkimeler, katalitik sistemler ve ayırma teknikleri için ?Temiz Teknoloji''ye gereksinim duyulmaktadır. Kimyacılar açısından temiz teknolojinin geliştirilmesinde kararlı, etkin ve seçici katalizör sistemlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. N-Heterosiklik karbenler (NHC) ve bunlardan sentez edilen geçiş metal kompleksleri, organometalik kimya ve katalizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler güçlü ?-donör ve zayıf ?-akseptör özelliklerinden ve azot atomu üzerindeki sübstitüentlerin sterik ve elektronik etkileri kontrol edilebildiğinden seçici ve etkin katalizörler olarak önemlidirler. Bu nedenle daha kararlı, seçici ve etkin katalizörler hazırlamak amacıyla, azot atomu üzerinde vinil, dioksan ve ftalimit gibi fonksiyonel grup içeren karben öncülleri ve bunlardan türeyen karben kompleksleri sentezlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Chemicals and materials derived from chemicals are an important site at everyday lite, so that sustainable chemistry has to be applied for protecting enviroment. Chemical reaction is not also specific, but also all the atom could be used and high convertion rate should be obtained oraimed. For this reason, clean chemistry and techonology are on demand nowadays for organic reaction and catalytic system. In orde to that site spesific and staple system should be established in terms of chemistry. N-heterocyclic carbenes (NHC) and translation metal complexes prepared from them have been extremely used in organometallic chemistry and catalysis. These compound are spesificand efficent catalysis due to strong ?-donator and weak ?-acceptor capacities; and the ease of substitution on nitrogen atom and the simplicity of the control electronic effects vinyl, dioxane, and pthalamide functional groups on nitrogen have been chosen to prepare more stable, more efficent catalysis, and the complexes derived from them. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title (1,3-dialkilbenzimidazol-2-iliden)-gümüş ve palladyum komplekslerinin sentezi ve özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Synthesis of (1,3-dialkilbenzimidazole-2-iliden)-silver and palladyum complexes properties tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 146 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record