DSpace Repository

(1,3-dialkilimidazolin-2-iliden)-gümüş ve rutenyum komplekslerinin sentezi ve özellikleri.

Show simple item record

dc.contributor.author Aktaş, Aydın
dc.date.accessioned 2019-05-16T12:35:34Z
dc.date.available 2019-05-16T12:35:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Aktaş, A. (2012). (1,3-dialkilimidazolin-2-iliden)-gümüş ve rutenyum komplekslerinin sentezi ve özellikleri. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11066
dc.description.abstract Son yıllarda N-heterosiklik karben ligantlarının koordinasyon kimyası, büyük dikkat çekmektedir. Literatürde, N-heterosiklik karbenler çeşitli ana grup geçiş metalleriyle oluşturdukları çok kararlı bağlardan dolayı tersiyer fosfinlere alternatif olarak gösterilmektedirler. Çeşitli organik proseslerde, N-heterosiklik karben geçiş metal komplekslerinin gelişmiş katalitik aktiviteleri, yüksek ?-bazlık ve düşük ?-asitlik gibi eşsiz elektronik özellikler gösterirler. Bu ligantlardan yararlanarak sentezlenen kompleksler metatez, furan sentezi, polimerizasyon, hidrosilasyon, hidrojenasyon ve eşleşme reaksiyonlarında oldukça iyi katalitik aktivite göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The coordination chemistry of N-heterocyclic carbene (NHC) ligands has been receiving great attention in recent years. A number of reports have proved that N-heterocyclic carbene ligand which forms intriguingly stable bonds with various main group transition metals, is a valuable alternative to tertiary phosphines. The unique electronic properties such as high ?-basicity and low ?-acidity make the transition metal complexes of N-heterocyclic carbenes enhanced catalytic activities in various organic transformation processes. Furthermore, the steric and electronic properties can be easily turned to optimize the selectivity and activity of metal-NHC complexes by variation of the N-substituents. Using these ligands, synthesized complexes have showed high catalytic activity in methathesis, synthesis of furane, polimerization, hydrosilylation and coupling reactions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title (1,3-dialkilimidazolin-2-iliden)-gümüş ve rutenyum komplekslerinin sentezi ve özellikleri. tr_TR
dc.title.alternative (1,3-dialkylimidazolin-2-ylidene)-syntesis of silver and ruthenium complexes and their properties. tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 153 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record