Cilt 4 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Akdağlı, Serpil; Eyigör Pelikoğlu, Fevziye (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hayatı anlamlandıran sanatın kendi anlamı, hayatla iç içe oluşu ile alakalıdır. Sanatta tek bir idealden söz edilemeyeceği gibi, her durum, her nesne, hayatın içinde olan her şey sanatın konusu olabilmekte, sanatçısıyla ...
 • Irak, Medine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada, doğunun mistik dünyasından gelen Siyah Kalem’in gerçek veya hayali hikâyelerle oluşturduğu kompozisyonlar yardımı ile eserlerinin biçim ve anlam bütünlüğü çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ...
 • Baş, Ercan (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  El emeği, göz nuru ve alın teri ile yapılmakta olan zanaat içerikli meslekler, teknolojinin gelişmesi, robotik akıllı makinaların etkin kullanılması ile fabrikasyon ürünlerin artması vb. nedenlerden dolayı artık günümüzde ...
 • Girgin, Figen (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Fotoğraf makinesinin icadı resim sanatını genel olarak üç şekilde etkiledi. Birincisi; onun 19.yy ortalarından günümüze değin, kompozisyona bir aracı olma durumudur. Yani, ressamların modellerini ya da çizmek istedikleri ...
 • Sekman, Aziz (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  İbn Rüşd (1126-1198) yılları arasında İslam dünyasında yaşamış olan en son meşşeai filozofu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Aristoteles’e yapmış olduğu şerhler ve yorumlar ile Aristoteles’in en büyük takipçisidir. İbn ...
 • Kanat, Sevtap (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Gelişen teknolojiyle birlikte sanatçı, sanat alanındaki bilgisinin yanında; sayısallaşan medya ve sürekli olarak değişen teknolojinin altyapısını da kavrayarak uygulamalarında kullanmaya başlamıştır. Bazen gelişen teknolojinin ...
 • Poyraz, Mine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Pişmiş seramik malzeme, bünyesi gereği yeniden kullanılamayan, depolanması, yok edilmesi ya da geri dönüştürülmesi zor, geri dönüşüm uygulamaları arasında yer almaktadır. Seramik kaplama bünyelerine pişmiş katı atıkların ...
 • Costıcova, Natalia (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  The article is dedicated to trio for violin, cello and piano "I.N.O." written by Moldovan composer V. Rotaru in 2004. In the author’s spotlight are the musical language features and structural particularities. It is to be ...
 • Dönmez, Yağmur Eylül; İmik, Ünal (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu araştırma, Yeşilçam film müziklerdeki metronom hızı değişkenin izler kitle üzerinde meydana getirebileceği algısal farklılıkları saptayarak dinleyici üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmeyi hedeflemektedir. Araştırma, ...
 • Bulut, Mustafa Hilmi (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  The study investigated the use of memorization among the musical instrument students enrolled in the Music Education Departments of Faculties of Education. The aims of the study are to determine the utilization of memorization ...