Cilt 8 Sayı 18

 

Recent Submissions

 • Karkın, Necmi; Sayan, Şule (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Yaygın olan estetik kuramları belli açılardan kullanabiliyor olsak bile sanatlardaki performatif dönemeci tam anlamıyla açıklamak mümkün değildir. Bu dönemecin en önemli noktası olan sanat eserinin ve bu eserle ortaya çıkan ...
 • Onal, Ayça (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  1960lı yıllarda disiplinlerin karşılıklı verilerini tüketmeleriyle birlikte yapıtlar metinlerarası bir bakış ile incelenmeye başlanmış ve böylece metinlerarasılık yapıtların temel bir özelliği durumuna gelmiştir (Aktulum, ...
 • Gümüştekin, Nuray (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Bu makale, hayatımızın içerisinde sıradan bir nesne gibi görünen ancak biçim ve içeriği yönünden çok anlamlı bir yere sahip olabilen kitabın, aynı zamanda bir sanat dalı ve bir sanat formu olarak varoluş sürecine ...
 • Özkendirci, Başak (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Kimyasal boyaların keşfedilmesi, rejenere liflerin geliştirilmesi ve çözgülü örme teknolojisi moda dünyası üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Yakın zamanda geliştirilen teknikler ve malzemeler moda tasarımlarını etkilemeye ...
 • Oktay, Güneş (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Sanatın gelişim süreciyle benzer eğilimler gösteren sanatçı defteri, sergilenen bir nesneye dönüşmesiyle araçken amaç konumuna gelir. Karalamalar, notlar ve taslaklardan oluşan sanatçı defterinin sergilenmesi onu sanat ...
 • Ercan, Halil Fazıl (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Kamusal açık alanların günümüz kent yapılaşması içerisinde insan yaşamı için gerekli olan ve herkese açık alanlar olması özelliğiyle önemli bir yer tutmaktadır. Bu makalede kamu ve kamusal alanlar kavramının anlamsal yönü ...
 • Abbasoglu Ermiyagil, Selen; Sunalp Gürçınar, Cemaliye (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Mutfak, yaşamın devamlılığının sağlanması bakımından yiyeceklerin hazırlandığı, pişirildiği, servis ve depolanmasının yapıldığı mekândır. Mutfak mekânlarında kullanılan malzemeler, kullanıcı isteklerine, alışkanlıklarına, ...
 • Ulus, Aysel; Özdemir, Arzu (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Doğanın dış olumsuz faktörlerle değiştirilmesinin hatta bozulmasının sonucunda, dünya üzerinde her gün yaklaşık 140 bitki ve hayvan türünün yok olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde kent içerisindeki arazi kullanımında ...
 • Taşçıoğlu, Saliha; Altunkasa, Faruk (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2018)
  Algı insanların duyular yoluyla çevreden edindiği izlenimleri bilgiye dönüştürmesidir. Mekân ise insanlar tarafından inşa edilmiş bir çevrenin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca kesin sınırlarla tanımlanmamış, geçmiş deneyim ...