DSpace Repository

Torakal kifoz tedavisinde postural kinezyo bantlamanın etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çavuş, Fatih
dc.date.accessioned 2019-05-20T12:52:27Z
dc.date.available 2019-05-20T12:52:27Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Çavuş, F. (2016). Torakal kifoz tedavisinde postural kinezyo bantlamanın etkisi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11176
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmamızdaki amaç yapısal olarak gelişen anormal ölçülerdeki torakal kifozlu adolesanlarda, postüral kinezyo bantlamanın (KB) kifoz açısının azalmasına yönelik katkısının olup olmadığını görmekti. Materyal ve Metot: Bu çalışma kifoz tanısı konmuş hastalar üzerinde yapıldı. Deneklerin yaşları 10-18 arasındaydı. Çalışmaya herhangi bir sistemik rahatsızlığı olanlar ve skolyozu olanlar dahil edilmedi. Yine çalışmaya herhangi bir sporla uğraşan çocuklar dahil edilmedi. Deneklerin Cobb yöntemine göre torakal kifoz açıları çalışma öncesinde ve sonrasında ölçüldü. Denekler bantlama ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yapılan güç analizinde α = 0,05 1-β(güç): 0,80 alındığında Cobb açısının 50° nin üzerinde olan kifoz hastalarında ortalama 9° lik azalmanın olması öngörülerek her bir gruptan en az 20 denek olması gerekmekteydi. Biz de buna uygun olacak şekilde her bir gruba rastgele 25 kişi olacak şekilde 50 hasta seçtik. Birinci grupta hastaların sırt bölgesine KB uygulaması yapıldı. Ayrıca düzenli olarak her gün yapmaları gereken egzersizler anlatıldı. KB her hafta yenilenerek 6 hafta boyunca uygulandı. Kontrol grubuna ise bantlama grubuna verilen egzersiz programı dışında herhangi bir şey yapılmadı. Bu şekilde takipte olunan hastaların çalışma öncesinde ve sonrasında kifoz açıları Cobb yöntemiyle ölçüldü. Grupların çalışma sonunda ölçülen torakal kifoz değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubunun çalışma öncesi ve sonrası ölçülen kifoz açıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak bantlama grubunda kifoz derecelerinde çalışma öncesi ve çalışma sonrasında yapılan ölçümler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulundu. Bantlama grubunun erkek ve kız katılımcılarının torakal kifoz değerleri kontrol grubundaki hemcinsleriyle kıyaslandığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlendi. Sonuç: Her iki grup çalışma sonrasında kıyaslandığında, bantlama grubunun torakal kifoz ölçülerinde çalışma sonrası önemli bir şekilde azalma görüldü. Anahtar kelimeler: Kifozda tedavi, kinezyo bantlama, postural bantlama, torakal kifoz. tr_TR
dc.description.abstract Aim: The aim of our study was to investigate the contribution of postural kinesio tape to the reduction of the kyphosis angle in abnormally measured thoracic kyphotic adolescents. Material and Method: This study was performed on patients who were diagnosed with kyphosis. Subjects were between 10 and 18 years old. Those with any systemic disease and scoliosis were not included in the study. Children who are involved in any sport are not included in the study. The thoracic kyphosis angles of the subjects were measured according to the Cobb method before and after the study. Subjects were divided into two groups, the taping and the control group. In the power analysis, it was required to have at least 20 subjects from each group, with an average of 9° decrease in kyphosis patients with Cobb angle above 50° when α = 0,05 1-β (power): 0,80. We've chosen this way in 50 patients will be randomized to each group of 25 participants to be appropriate. In the first group, kinesio tape was applied to the dorsal region of the patients. In addition, regular exercises were given every day. Kinesio tape was refreshed every week for 6 weeks. In the control group, nothing was done except for the exercise program given to the taping group. In this way, kyphosis angles were measured by the Cobb method before and after the study of the follow-up patients. The thoracic kyphosis values measured at the end of the study were compared. Results: There was no statistically significant difference between the kyphosis degrees in the control group before and after the study, while there was a statistically significant difference between the measurements made at the kyphosis degrees in the taping group before and after the study. A statistically significant difference was observed when the male and female participants of the taping group compared the thoracic kyphosis values of the control group with those of the control group. Conclusion: When both groups were compared after the study, a significant decrease in the thoracal kyphosis values of the taping group was observed. Key words: Kinesio taping, kyphosis treatment, postural taping, thoracal kyphosis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Anatomi tr_TR
dc.subject Anatomy tr_TR
dc.title Torakal kifoz tedavisinde postural kinezyo bantlamanın etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of postural kinesio taping in thoracal kyphosis treatment tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 64 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record