DSpace Repository

Türkiye'de finansal kurumların sermaye piyasası gelişimindeki yeri

Show simple item record

dc.contributor.author Tetik, Nevzat
dc.date.accessioned 2019-05-23T05:43:15Z
dc.date.available 2019-05-23T05:43:15Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation Tetik, N. (1994). Türkiye'de finansal kurumların sermaye piyasası gelişimindeki yeri. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11287
dc.description.abstract Finansal kurumlar ve bu kurumların dünya genelinde ve Türkiye için sermaye piyasasındaki fonksiyonlarını,etkinliklerini ele alan çalışmamız,başlıca üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde;finansal piyasaların doğuşu,tanımı,temel fonksiyonları ve Türkiye'deki finansal sistemin temel yapısı incelenmiş,genel bir değerlendirme biçiminde ele alınmıştır.İkinci bölümde;finansal kesimin temel öğeleri olan finansal kurumlar,fonksiyonel bir yaklaşım içinde genel olarak incelenmiş,sistematik bir biçimde değerlendirilmiştir.Üçüncü ve son bölümde ise;ülkemizde mevcut finansal kurumların sermaye piyasalarındaki fonksiyonları irdelenmiş,yapılan yasal düzenlemelerle ortaya çıkan yeni oluşumun ışığında Türk Sermaye Piyasası üzerindeki tesirleri sistematik bir biçimde değerlendirilerek tahlil edilmiştir tr_TR
dc.description.abstract This research, which is about financial institutions and their functions in capital market for Turkey and the world, mainly consists of three parts. In the first part; emergence, definition and basic functions of financial institutions and also these institutions' functions in capital markets for Turkey have been examined with a general evaluation. In the second part; financial institutions which are basic elements of the financial sector, have been studied extensively in a functional approach and evaluated systematically. Finally, in the third part; the functions of the financial institutions in capital markets in our country have been examined and the effects of the new formation, which has been come up with legal regulations on the Turkish Capital Market, have been analysed in a systematic way. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Business Administration tr_TR
dc.title Türkiye'de finansal kurumların sermaye piyasası gelişimindeki yeri tr_TR
dc.title.alternative The importance of financial institutions on the development of capital market in Turkey tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 90 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record