DSpace Repository

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyelilerin yazma becerileri üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Özarslan, Ali
dc.date.accessioned 2019-05-23T10:32:48Z
dc.date.available 2019-05-23T10:32:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Özarslan, A. (2018). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyelilerin yazma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmış Doktora lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11300
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ileri düzey Türkçe öğrenen Suriyelilerin karşılaştıkları yazma sorunlarını tespit edip değerlendirmek ve bunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla elde edilen yazılı metinlerin analizi ve yorumlanmasında doküman araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Malatya Beydağı Konaklama Merkezinde öğrenim gören Suriyeli 107 C1 sınıfı öğrencisidir. Araştırmanın uygulama sürecinde öğrencilere uzman görüşü doğrultusunda belirlenmiş, farklı türlerde sekiz kompozisyon yazdırılmıştır. Araştırmada çalışmaya katılan öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dil bilgisi yanlışları sınıflandırılmış ve yazma unsurları açısından metin üretebilme durumları tespit edilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatımları ses bilgisi, biçim bilgisi, yazım, söz dizimi yanlışları ve anlatım bozuklukları açısından örnek cümleler ve açıklamalarla değerlendirilmiştir. Buna göre Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dil bilgisi yanlışları dağılımı ses bilgisinde % 15, biçim bilgisinde % 34, yazım konusunda % 24, söz diziminde % 15, anlatım bozukluklarında % 12'dir. Araştırmanın ikinci bölümünde Suriyeli öğrencilerin metin üretebilme durumlarını ölçmek için geliştirilen "Türkçeyi C1 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Öğrenenler için Yazılı Anlatım Dereceli Puanlama Anahtarı" (TYADPA-C1) ile öğrencilere ait yazılı anlatımlar şekil, içerik ve yazım-noktalama boyutları ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, öğrencilerin ilgili boyutları beceriye dönüştürebilme oranıyla birlikte belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise yanlış tipleri ve bunların istatistikî durumlarından hareketle yapılan değerlendirmeyi içeren sonuç bölümüne yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayalı öğretmenlere, ilgili kurumlara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Suriyeli öğrenciler, Türkçe, Türkçenin öğretimi, yazılı anlatım. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to identify and evaluate the writing problems encountered by the Syrians who learn advanced Turkish and to present solutions to them. Document analysis method has been used in analyzing and interpreting written texts obtained for this purpose. The study's study group is a Syrian 107 C1 student who is studying at the Malatya Beydağı Accommodation Center. During the implementation process of the study, students were assigned to the expert opinion and eight compositions were printed in different types. The students who participated in the research were classified the language errors in written expressions and they were able to produce texts in terms of writing elements. In the first part of the research, the written expressions of the Syrian students were evaluated with sample sentences and explanations in terms of phonetics, morphology, writing, syntax errors and narration errors. According to this, the distribution of the grammatical errors in the written expressions of the Syrian students is 15% in the phonics, 34% in the form knowledge, 24% in the writing, 15% in the syntax and 12% in the expression disorders. In the second part of the study, written expressions of the students were evaluated with the form, content and spelling-punctuation dimensions with the "Writing Expression Grade Pointing for Foreign Language Learners at C1 Level at Turkish Level" (TYADPA-C1) developed to measure the text production status of Syrian students. The results of the evaluation are stated together with the student's ability to transform the relevant dimensions. In the last part of the study, the result section which includes the wrong types and the evaluation made by moving from their statistical situation is given. Based on the results obtained, proposals were made to teachers, related institutions and researchers. Key Words: Syrian students, Turkish, Turkish education, written expression. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.title Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyelilerin yazma becerileri üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on the writing skills of the syrians learning Turkish as a foreign language tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 372 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record