DSpace Repository

Elit ve amatör futbolcularda proprioseptif egzersizlerin bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Beydağı, Muharrem Gökhan
dc.date.accessioned 2019-05-23T11:27:14Z
dc.date.available 2019-05-23T11:27:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Beydağı, M.G. (2018). Elit ve amatör futbolcularda proprioseptif egzersizlerin bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11316
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışma, elit ve amatör futbolcularda proprioseptif egzersizlerin bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20 elit ve 21 amatör olmak üzere toplam 41 futbolcu dahil edildi. Tüm futbolcuların demografik bilgileri alındıktan sonra hız, endurans ( kardiovasküler ve kassal endurans ), çeviklik ve denge performansları değerlendirildi. Tüm futbolculara toplamda 6 hafta, haftada 3 gün fizyoterapist gözetiminde proprioseptif egzersizler uygulandı. Egzersiz programı sonrası tüm futbolcuların değerlendirmeleri tekrarlandı. Bulgular: Araştırmaya katılan tüm futbolcuların yaş ortalaması 18.51±3.47 (min:14-maks:27) yıl olup, %52.2'si amatör, %48.8'i elit futbolcudur. Tüm futbolcuların egzersiz programı öncesi ve sonrası test değerleri karşılaştırıldığında; kardiovasküler endurans, çeviklik ve denge testi değerlerinin egzersiz programı sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var iken (p<0.05), hız ve kassal endurans testi değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Egzersiz programı öncesi ve sonrası, grup içi test sonuçları incelendiğinde, elit futbolcularda aerobik endurans, çeviklik ve denge testi sonuçlarında egzersiz programı sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var iken (p<0.05), kassal endurans ve hız testi değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Amatör futbolcularda ise aerobik endurans, hız ve denge testi sonuçlarında egzersiz programı sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var iken (p<0.05), kassal endurans ve çeviklik testi değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Sonuç: Uygulanan proprioseptif egzersizlerin tüm futbolcuların aerobik endurans, çeviklik ve denge performanslarının gelişiminde etkili olduğu bulundu. Futbolcuların düzenli antrenmanlarına entegre edilen proprioseptif egzersizlerin performans gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Proprioseptif Egzersiz, Fiziksel Uygunluk, Futbol, Performans tr_TR
dc.description.abstract Objective: This study was planned to examine the effects of proprioceptive exercises on some physical fitness in elite and amateur soccer players. Methods: A total of 41 players including 20 elites and 21 amateurs were included in the study. After all football players had received demographic information; speed, aerobic endurance, agility, muscular endurance, balance performance were evaluated. Proprioceptive exercise program was applied to all footballers for 6 weeks, 3 days a week under the supervision of a physiotherapist. All footballers' evaluations were repeated after exercise program of 6 weeks. Results: The average age of all the participating athletes was 18.51 ± 3.47 (min: 14-max: 27) years, with 52.2% amateur and 48.8% elite athletes participated. When the test values of all soccer players were compared before and after the exercise program; aerobic endurance, agility and balance test values were statistically significant (p <0.05), there was no statistically significant difference between speed and muscular endurance test values (p>0.05). When the test results of elite and amateur soccer players before and after the in-group exercise program are examined, after the exercise program in the elite soccer players we found that the results of aerobic endurance, agility and balance test values statistically decreased (p<0.05), the results of muscular endurance speed and muscular endurance test values were not statistically (p>0.05); in amateur soccer players we found that the results of aerobic endurance, speed, static and dynamic balance test were statistically decreased (p<0.05) the results of muscular endurance, agility test values were not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Applied proprioceptive exercises were found to be effective in improving aerobic endurance, agility and balance performance of all soccer players. We believe that proprioceptive exercises integrated into the regular training of footballers will provide important contributions to performance improvement. Key words: Proprioceptive Exercises, Physical Fitness, Football, Performance tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tr_TR
dc.subject Physiotherapy and Rehabilitation tr_TR
dc.title Elit ve amatör futbolcularda proprioseptif egzersizlerin bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Effects of proprioception training on some physical fitness parameters in elite and amateur soccer players tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 103 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record