DSpace Repository

Öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke imajına ilişkin algıları: İnönü Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Dilsiz, Hacer
dc.date.accessioned 2019-05-23T13:00:22Z
dc.date.available 2019-05-23T13:00:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dilsiz, H. (2018). Öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke imajına ilişkin algıları: İnönü Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11327
dc.description.abstract İmaj bir şahıs, obje, kurum yahut ülke ile alakalı olarak bireyin zaman içinde çeşitli gözlem, deneyim ve süreçler sonucunda oluşturduğu yargı, intiba ve değerlendirme olarak tanımlamak mümkündür. İster bilinçli isterse bilinçsiz olarak gelişmiş olsun her şahsın, her kurumun ve her ülkenin dışa yansıttığı bir imajı bulunmaktadır. İnsanların, bir ülke hakkında bildikleri ve düşündükleri neticesinde oluşturdukları kişisel inanışları olarak ifade edilen ülke imajı, o ülkenin sahip olduğu ekonomik, politik, kültürel, sosyal, coğrafyası, tarihi, sanatı, müziği vb. birçok özelliğin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Globalleşme ve teknolojideki gelişmeler sonrasında daha yoğun yaşanan küresel rekabet ortamında, ülke imajı önemli bir kavram haline gelmiştir. Özellikle ülkelerin uluslararası platformda söz sahibi olmasında ve itibar kazanmasında oynadığı rol gün geçtikçe artmaktadır. İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke imajına ilişkin algılarını ölçmek için anket tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke imajına ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına, iç politikasına, negatif dış politikasına ve kaliteli yaşama ilişkin algıların olumsuz, sosyal ve kültürel yapısına ilişkin algıların olumlu, ekonomisine ilişkin algıların ise olumluya yakın olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler İmaj, Ülke İmajı, Algı, Algılama, Amerika Birleşik Devletleri tr_TR
dc.description.abstract It is possible to define an image as a judgment, an impression and an evaluation of an individual, an institution or a country as a result of various observations, experiences and processes over time. Whether it is consciously or unconsciously developed, every person has an image of each institution and every country reflects outside. The image of the country, expressed as the personal beliefs people make regarding a country as they know it and think about it, is a combination of many features such as the economic, political, cultural, social, geographical, historical, artistic. After globalization and technological developments, the image of the country has become an important concept in the global competition environment. In particular, the role that countries play in acquiring and gaining reputation in the international arena has been increasing day by day. A questionnaire was made to measure the perceptions of the students of Inonu University on the image of the United States of America. As a result of the study, it was determined that the perceptions of the students of Inonu University on country image of the United States are moderate. In addition, the students of İnönü University were found that they have negative perceptions about the United States' foreign policy, internal policy, negative foreign policy and quality life, positive perceptions about social cultural structure and nearly positive perceptions about the economy. Keywords: Image, Country Image, Perception, Sensation, United States tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Public Relations tr_TR
dc.title Öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke imajına ilişkin algıları: İnönü Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma tr_TR
dc.title.alternative The students' perceptions on the country image of the United States of America: A study on the Inönü University students tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 171 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record