DSpace Repository

Türkiye'de bütünşehirleşme sürecinin köyler üzerindeki etkileri Malatya Başak, Sütlüce ve Bulgurlu köyleri örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Gökatalay, Burcu
dc.date.accessioned 2019-05-24T05:48:19Z
dc.date.available 2019-05-24T05:48:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Gökatalay, B. (2018). Türkiye'de bütünşehirleşme sürecinin köyler üzerindeki etkileri Malatya Başak, Sütlüce ve Bulgurlu köyleri örneği .Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11339
dc.description.abstract Türkiye'de büyükşehir kent konusunda izlenen dönemsel siyasetin bir ürünü olan "bütünşehirleşme" ile kent ve köy arasındaki ilişkide ortaya çıkan yeni durum, köylerin sosyo- ekonomik yapılarının dönüşümü konusunda yeni bir ivme yaratmıştır. Büyükşehirlerin sayıca artırılmasının yanı sıra büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarını kapsar hale getirilmesi ve böylece kent yönetimi sınırları içine dâhil olan köylerin dönüşümünü hızlandırmıştır. Köyler, belediyelerin sermaye birikimine katkı işlevlerinin hızlandırdığı bir süreç içinde piyasa koşullarına daha açık hale gelmiştir. Bu bağlamada sermayenin kentsel mekâna ve hizmetlere giderek yoğunlaşması, kentsel yönetim ölçeğinin yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. Bu tez çalışmasında, tarımsal ekonominin ve feodal ilişkilerin baskın olduğu bir il olarak Malatya'nın yerel ve merkez iktidar odaklarının talebiyle, neoliberal politikaların bir parçası olarak büyükşehir olması, Basak, Sütlüce ve Bulgurlu köylerinde kentsel dokunun genişlemesi yönünde yarattığı etki ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kent, Köy, Sermaye Birikimi, Bütünşehirleşme, Malatya tr_TR
dc.description.abstract A new condition defined the "entire-urbanization', which has arisen as a result of periodical policies implemented in metropolitan municipality administrations in Turkey, has created a momentum for the socio-economic structures of villages. The transform of villages, which included in the urban management, has accelerated as the number of metropolitan municipalities increased, and consequently the bodies of new municipal administration covered the entire provincial borders. The villages are more open to the market conditions as the municipalities contribute to the capital accumulation. In this respect, that the capital focuses on urban space and services have caused the reorganization of urban administrative scale. In this thesis, the effects of expanding of urban fabric on Basak, Sütlüce and Bulgurlu village of Malatya where the agrarian economy and feudal structure are dominant factors, which became a metropolitan municipality as a part of neoliberal policies thanks to demand of the local and central government, is studied. Keywords: Province, Village, Capital Accumulation, Entire-Urbanization, Malatya tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kamu Yönetimi tr_TR
dc.subject Public Administration tr_TR
dc.title Türkiye'de bütünşehirleşme sürecinin köyler üzerindeki etkileri Malatya Başak, Sütlüce ve Bulgurlu köyleri örneği tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 182 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record