DSpace Repository

Ulusal refahın sağlanması ve korunmasında ekonomik istihbaratın rolü ve önemi

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Yakup
dc.date.accessioned 2019-05-24T06:13:25Z
dc.date.available 2019-05-24T06:13:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Doğan, Y. (2018). Ulusal refahın sağlanması ve korunmasında ekonomik istihbaratın rolü ve önemi . Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11346
dc.description.abstract Soğuk Savaş sonrasında ekonomik istihbarat ve jeoekonominin yükselişinden bahsetmek mümkündür. Ekonomik istihbaratın yükselişinin jeoekonomik bir döneme denk gelmesi bağlamında ekonomik gücün ulusal güç, ekonomik güvenliğin ulusal güvenlik içindeki yeri ve önemi artmıştır. Bu denklem çerçevesinde ekonomik istihbaratın ulusal refahın artılmasındaki rolü ve önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumun farkında olan bazı ülkeler ekonomik istihbarat sistemleri oluşturmak suretiyle ulusal refahlarına katkı sunmayı amaçlamıştır. Bölgesel ve küresel bir bir aktör olmayı amaçlayan Türkiye, kurumların ekonomik istihbarata ilişkin münferit görevlerini aşan biçimde ulusal güvenlik ve ulusal güç fonksiyonlarının yanısıra başka fonksiyonları yerine getirerek ulusal refahına katkı sunacak bir ekonomik istihbarat sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu tezin temel amacı ülkeler arası ilişkilerde askeri araçlardan ziyade ekonomik araçların ön plana çıktığı içinde bulunduğumuz jeoekonomik dönem itibariyle ekonomik istihbaratın ulusal refaha olan katkısını anlatmaktır. Bu çerçevede farklı ülkelerin ekonomik istihbarat sistemleri incelenecek olup Türkiye'nin nasıl bir ekonomik istihbarat sistemine duyduğu ihtiyacı dile getirilecektir. Bu çalışmada ekonomik istihbarata ilişkin yerli ve yabancı birçok makale incelenmiş, ayrıca web sitelerinden ekonomik istihbaratla ilgili güncel gelişmeleri içeren haberler irdelenmiş, Türkiye'de ekonomik istihbarat görevi bulunan kurumların bu kapsamdaki mevzuatları ele alınarak önceki bölümlerle ilişkilendirilmiş ve ortaya özgün bir metin ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik istihbarat, ekonomik istihbarat sistemi, jeoekonomi, ekonomik güvenlik, ekonomik güç.   tr_TR
dc.description.abstract It is possible to talk about the rise of economic intelligence and geo-economy after the Cold War. Within the context of the coincidence of the rise of economic intelligence with the geoeconomic era, the place, and importance of the economic power in national power and the economic security in the national security have become significant. In this framework, the role and importance of economic intelligence in increasing national welfare have prominently emerged. Some countries which are aware of this situation aim to contribute to national welfare by creating economic intelligence systems. Turkey aims to become a regional and global actor, beyond the individual tasks of its institutions related to economic intelligence, needs an economic intelligence system fulfilling national security, national power, and other necessary tasks as well as contributing to national welfare. The aim of this study is to explain the contribution of economic intelligence to national welfare in the current geoeconomic period when economic instruments come to the forefront, rather than the military tools for the relationships between countries. In this scope, examined economic intelligence systems of various countries will be examined and then the economic intelligence system that Turkey needs will be mentioned. This study examined numerous domestic and foreign articles on economic intelligence, and also analyzed news in websites about recent developments on economic intelligence, discussed the regulations of the institutions in Turkey that have economic intelligence duties and linked them with the previous chapters and in brief, it tried to put forward a unique research. Keywords: Economic intelligence, economic intelligence system, geoeconomics, economic security, economic power.   tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject Economics tr_TR
dc.title Ulusal refahın sağlanması ve korunmasında ekonomik istihbaratın rolü ve önemi tr_TR
dc.title.alternative The role and importance of economic intelligence in the provision and protection of national property tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 131 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record