DSpace Repository

Browsing Hukuk Fakültesi by Type "Article"

Browsing Hukuk Fakültesi by Type "Article"

Sort by: Order: Results:

 • Çelik, Elif (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Öz:Bu yazı tartışmalı bir kavram olan nefret söylemini bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü ile ilişkisi bakımından ele almayı ve bu bakımdan kavramın tanım, içerik ve uygulama alanını aramayı amaç edinmektedir. Bu anlamda ...
 • Maviş, Volkan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2002’de kurulmasından bu yana failleri ve azmettirenleri adalet önüne getirmekte sorunlar yaşamakta. Özellikle hukuksal, usule ilişkin ve ekonomik içerikli bu sorunlara yönelik pek çok çözüm ...
 • Öcal, Bahar Apaydın (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Kadının soyadı meselesi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında gerekse Türk mahkemelerinin içtihatlarında ele alınan en tartışmalı konulardan birisidir. Medeni Kanunumuzun kadının soyadına ilişkin 187. ...
 • Güneysu, Gökhan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Klasik anlaşılma şeklinde Uluslararası Hukuk bir koordinasyon hukuku olarak algılanmaktadır. Başat aktörlerin ulus devletler ve bir nebze de uluslararası örgütler olduğu bir uluslararası siyaset modalitesine dayanan bu ...
 • Dürgen, Betül (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Azınlık vakıfları olarak da anılan cemaat vakıfları, Türk Medeni Kanunu'nda zikredilen vakıflardan oldukça farklıdır. Osmanlı döneminde padişah fermanları ile kurulan cemaat vakıflarının diğer vakıflarda olduğu gibi ...
 • Dalcı, Nurcihan Özdoğan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Sözleşme hukukunun önemli alanlarından birini oluşturan sözleşme yorumunun amacı, tarafların gerçek iradesinin tespitidir. Bu tespitin nasıl yapılacağının ele alındığı çalışma konumuzda temelde iki soruya cevap aranmaya ...