DSpace Repository

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Recent Submissions

  • Tanrıverd, Lokman H.; Parlakpınar, Hakan (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2019)
    Öz: Plasebo etkisi (İngilizce’de “I will please”, bana iyi gelecek), gerek klinik çalışmalarda gerekse klinik uygulamalarda sıkça karşılaşılan bir kavramdır. Bununla birlikte, klinik sonuçlara önemli yansımaları olan ve ...
  • Pınar, Neslihan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
    Öz:Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde akılcı olmayan ilaç tüketimi ciddi bir problem olup ilacın sağlık harcamaları içerisindeki payını artırmaktadır. Ülkemizde İlaç Endüstrisi ...
  • Parlakpinar, Hakan; Celbis, Osman; Ozhan, Onural; Petekkaya, Semih; Samdanci, Emine; Ermis, Necip; Koparir, Pelin; Soylu, Ozcan; Acet, Ahmet (Medicine Science, 2016)
    Öz:Avrupa'da 'Spice', ABD'de 'K2', Türkiye'de 'Bonzai' ya da 'Jamaika' olarak adlandırılan sentetik kannabinoid (SK)'lerin içerikleri sabit olmadığı gibi; ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yaklaşık 400 kadar kimyasal ...